Overheden


Van strijden naar samen bouwen voor ongedocumenteerden in Amsterdam

De problematiek van ongedocumenteerden in Amsterdam is al jaren een heikel onderwerp. Het gemeentebestuur heeft aangegeven om betere opvang en begeleiding te willen realiseren. Perspectivity werd gevraagd om werksessies te leiden voor het opstellen van een uitvoeringsplan, in opdracht van gemeente Amsterdam. Dat plan is er gekomen. […]

Lees meer →


Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Amsterdam wil eenzaamheid in de stad verminderen. Allerlei organisaties en mensen in de stad hebben experimenten gelanceerd, om met en van elkaar te leren hoe we dit beter kunnen doen. De experimenten zijn in zomer […]

Lees meer →


Sociaal domein Wageningen

Opnieuw het sociale domein vormgeven met alle partijen die actief zijn in de stad Wageningen? Een uitdaging! Vooral om dit in een periode van drie maanden op een goede manier voor elkaar te krijgen. Samenwerkingverbanden […]

Lees meer →


Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam

Toon Tellegen beschrijft in “De eenzaamheid van de egel’ op ontroerende wijze hoe de egel omgaat met zijn eenzaamheid: ‘De egel stelde zich voor dat hij in een afgrond viel, steeds dieper en dieper, geen […]

Lees meer →


Activering van de Gemeente Amsterdam

Ok, het beleid staat. Maar hoe geef je daar dan flair aan? Hoe zorg dat de bezieling van management en beleidsmedewerkers overslaat naar bevlogenheid op de werkvloer? En vooral ook andersom: hoe zorg je dat […]

Lees meer →


Sociaal lab Schuldhulpverlening Amsterdam

AanleidingHet nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam benoemt in de zomer van 2014 drie thema’s waarop versneld resultaten moeten worden geboekt. Een van de thema’s is schuldhulpverlening. In Amsterdam hebben ruim dertigduizend gezinnen problematische schulden. Deze Amsterdammers […]

Lees meer →


Hoe gaat het met jeugdhulp in Maastricht?

Hoe gaat het met de jeugdhulp sinds de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de wet Passend Onderwijs? De gemeenteraad van Maastricht wil meer grip krijgen op de effecten van deze grootschalige […]

Lees meer →


Communicatieafdeling leert scrummen

De afdeling communicatie van de gemeente Oldambt vraagt zich af of ze Scrum kunnen inzetten voor werkverdeling en kennisoverdracht in het team. In een eendaagse workshop maakt het team kennis met de principes van Scrum en […]

Lees meer →


Participatief beleid maken in Maastricht

Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met “uitvoerige complimenten aan iedereen” door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces met een brede representatie van uiteenlopende belanghebbenden. […]

Lees meer →


Seniorendialoog in Maastricht

Maastricht versterkt de positie van senioren in de stad, met aandacht voor positieve gezondheid. Meer info?  Krant Seniorendialoog Positieve gezondheid Contact: Elien Rogaar

Lees meer →


Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?”  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in […]

Lees meer →


Appreciative Inquiry Retreat in Uganda

A workshop was conducted for the EAC Secretariat and GIZ, with the support of two consultants from Perspectivity Enterprise using the ‘Appreciative Inquiry’ approach which is highly participatory and creative, tailored for diverse groups in […]

Lees meer →


Future Search Training in Yemen

Future Search training for participatory policy development to increase participation of women in the higher education sector in Yemen A group of 30 stakeholders participated in a Future Search in Addis Ababa to lay a […]

Lees meer →


Embedding Energy Innovation in Dublin’s Inner City

Perspectivity has been helping Dublin City Council explore how to embed energy innovation into Irelands largest Strategic Development Zone (SDZ). The Dublin Docklands offers the greatest opportunities for investment in office and living spaces in […]

Lees meer →


Excelleren door Sociale Innovatie

Het project ‘Excelleren door Sociale Innovatie’ bouwt voort op de opbrengsten van een eerder project (Excellente Training Centra, 2006) dat voorzag in het optuigen van een structuur waarin nieuw te ontwikkelen opleidingen maintenance aansluiten op […]

Lees meer →


Economische visie Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft een kaderstellende en controlerende taak. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken heeft het initiatief genomen om samen met een brede groep belanghebbenden de kaders voor de Nieuwe Economische Visie Maastricht […]

Lees meer →


Facilitatie cursus met Stepwise voor VWS

Een tweedaagse cursus gericht op het begeleiden van werkbijeenkomsten. Hoe ontwerp je een bijeenkomst en welke werkvormen kies je daarbij? Een praktische training voor mensen die bijeenkomsten faciliteren. Het creëren van een gemeenschappelijke kapstok op […]

Lees meer →


Duurzaam Dublin

Between February 2008 and January 2010, Realeyes Sustainability (now Perspectivity) introduced a whole systems approach to introduce sustainability into all of the operations across the Council. Dublin City Council employs 6000 people on 200 sites […]

Lees meer →