Methodieken


Co-creatie Buurtteams Amsterdam

Co-creatieproces Buurtteams Amsterdam Perspectivity leidde een groot en intensief co-creatieproces voor het vormgeven van Buurtteams Amsterdam. De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam. Een onderdeel hiervan is het versterken van de […]

Lees meer →


Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

Op 1 januari 2021 treedt één van de grootste wettelijke hervormingen ooit in werking: de omgevingswet, die de ontwikkeling en het beheer van onze fysieke leefomgeving bepaalt. Tientallen wetten en vele honderden regels die gaan […]

Lees meer →


Van strijden naar samen bouwen voor ongedocumenteerden in Amsterdam

De problematiek van ongedocumenteerden in Amsterdam is al jaren een heikel onderwerp. Het gemeentebestuur heeft aangegeven om betere opvang en begeleiding te willen realiseren. Perspectivity werd gevraagd om werksessies te leiden voor het opstellen van een uitvoeringsplan, in opdracht van gemeente Amsterdam. Dat plan is er gekomen. […]

Lees meer →


Spring House community verhalen

Spring House (SH) is een community voor innovators aan het IJ in Amsterdam. Een werkplek, een lab en een platform met ruim 200 leden die elkaar inspireren en soms samenwerken. Ze delen het verlangen naar […]

Lees meer →


Toekomstverkenning data op de energiemarkt

Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij in principe alle burgers en ook veel bedrijven prosumers (een producent en consument tegelijk) worden. Zo ontstaan nieuwe – veelal digitale – markten, via […]

Lees meer →


Nexus! at Interpore 2018

Perspectivity’s Jaspreet shares his experiences facilitating the Stress Nexus Challenge: “Perspectivity had the opportunity of facilitating the Stress Nexus! Challenge at Interpore 2018 in New Orleans, USA. Interpore is the annual global conference for Porous Media research and […]

Lees meer →


BMW Foundation plays National Security Challenge

Migration is one of the three main security concerns of European citizens, besides terrorism and extremism. Across Europe, populist politicians are polarizing societies and spreading fear among citizens. Tensions between the EU countries are rising. […]

Lees meer →


Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Amsterdam wil eenzaamheid in de stad verminderen. Allerlei organisaties en mensen in de stad hebben experimenten gelanceerd, om met en van elkaar te leren hoe we dit beter kunnen doen. De experimenten zijn in zomer […]

Lees meer →


Wageningen University in dialoog

Wageningen University & Research (WUR) werkt aan allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen soms sterk uiteenlopen. Om haar rol als kennisorganisatie goed te kunnen vervullen en samen met belanghebbenden richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, wil zij vaker de dialoog met stakeholders en de samenleving aangaan. […]

Lees meer →


De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector hebben we onderzocht hoe […]

Lees meer →


Sociaal domein Wageningen

Opnieuw het sociale domein vormgeven met alle partijen die actief zijn in de stad Wageningen? Een uitdaging! Vooral om dit in een periode van drie maanden op een goede manier voor elkaar te krijgen. Samenwerkingverbanden […]

Lees meer →


Meetings that Matter @Oikocredit

In organisaties die constant in beweging zijn en waar (bijna) alles met alles samenhangt, is regelmatige afstemming cruciaal. Maar zijn al die uren aan vergadertafels en in conferentiezalen ook echt productief? Bespreken we de dingen […]

Lees meer →


Gemeenschapshuizen Maastricht bepalen hun toekomst

Hoe gaan we om met de vergrijzing van de gemeenschapshuisbesturen? Hoe laten we de regels rondom commerciële exploitative van gemeenschapshuizen voor ons werken? Welke rol speelt de gemeente in de ondersteuning van de gemeenschapshuizen? Deze […]

Lees meer →


Activering van de Gemeente Amsterdam

Ok, het beleid staat. Maar hoe geef je daar dan flair aan? Hoe zorg dat de bezieling van management en beleidsmedewerkers overslaat naar bevlogenheid op de werkvloer? En vooral ook andersom: hoe zorg je dat […]

Lees meer →


Perspectivity at Wharton

On 3 April, 2017, Perspectivity hosted the Nexus! Challenge at Wharton’s Kleinman Center for Energy Policy. The Kleiman Center at Wharton focuses on Energy Policy Innovation and promotes its application—creating opportunities for students, researchers, and […]

Lees meer →


Sociaal lab Schuldhulpverlening Amsterdam

Aanleiding Het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam benoemt in de zomer van 2014 drie thema’s waarop versneld resultaten moeten worden geboekt. Een van de thema’s is schuldhulpverlening. In Amsterdam hebben ruim dertigduizend gezinnen problematische schulden. Deze […]

Lees meer →


Hoe gaat het met jeugdhulp in Maastricht?

Hoe gaat het met de jeugdhulp sinds de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de wet Passend Onderwijs? De gemeenteraad van Maastricht wil meer grip krijgen op de effecten van deze grootschalige […]

Lees meer →


Communicatieafdeling leert scrummen

De afdeling communicatie van de gemeente Oldambt vraagt zich af of ze Scrum kunnen inzetten voor werkverdeling en kennisoverdracht in het team. In een eendaagse workshop maakt het team kennis met de principes van Scrum en […]

Lees meer →


Participatief beleid maken in Maastricht

Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met “uitvoerige complimenten aan iedereen” door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces met een brede representatie van uiteenlopende belanghebbenden. […]

Lees meer →


ICRA Wageningen speelt de Food Challenge

Vanuit de hele wereld komen professionals uit het rurale innovatieveld naar Wageningen voor ICRA cursus ‘Facing Rural Innovation Challenges’. Een deel van deze cursus richt zich op het faciliteren en onderhandelen in multi-stakeholder processen. Tijdens […]

Lees meer →


Seniorendialoog in Maastricht

Maastricht versterkt de positie van senioren in de stad, met aandacht voor positieve gezondheid. Meer info?  Krant Seniorendialoog Positieve gezondheid Contact: Elien Rogaar

Lees meer →


Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?”  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in […]

Lees meer →


Sectarianism & its Impact on Society

In November Michael Donnelly and Hanneke Verhoeven led a workshop in Belfast, Northern Ireland to consider the issue of sectarianism and its impact on society. It has been 17 years since Northern Ireland politicians signed […]

Lees meer →


Nexus Challenge at the University of Maryland

At Tuesday October 27th, Perspectivity delivered a session of Nexus!, the energy-water-food stress nexus board game, for the University of Maryland at the offices of the World Bank in Washington. A group of water and […]

Lees meer →


Amnesty Nederland samen verder

Na een reorganisatie begon Amnesty Nederland met een ontwikkeltraject om een frisse start te maken. Hanne Verhoeven, Elien Rogaar en Michiel Damoiseaux gaven het traject mee vorm en faciliteerden het. Tijdens het ontwikkeltraject werd een […]

Lees meer →


Teletijdscafé: Ghent University Explores the Future

On the 6th of March, the Department of Engineering and Architecture of Ghent University gathered to explore their future. In a ‘Teletijdscafé’ orchestrated by Han Rakels, faculty, staff and students brainstormed about engineering challenges and […]

Lees meer →


Externe evaluatie Avicres

Creating momentum and space to improve Lisette Gast facilitated a learning process in which people who are affiliated with AVICRES got a chance to reflect together on how their workings could be improved. AVICRES, a […]

Lees meer →


Appreciative Inquiry Retreat in Uganda

A workshop was conducted for the EAC Secretariat and GIZ, with the support of two consultants from Perspectivity Enterprise using the ‘Appreciative Inquiry’ approach which is highly participatory and creative, tailored for diverse groups in […]

Lees meer →


Nespresso Play the Perspectivity Game

Coffee is everywhere today but some brands stand out strongly. Nespresso has been one of the coffee success stories of recent times and due to its success it is building new production facilities at Romont, […]

Lees meer →


Perspectivity Game at EWAS Shanghai

Two years ago, Deepali from United Nations University had played the Perspectivity Game at one of the open game sessions in London. By chance, Deepali connected back with Dharmesh to understand if the game would […]

Lees meer →


Reforming Caritas Egypt

Misereor (Aachen), in cooperation with Secours Catholique (Paris) and Caritas Germany (Freiburg) is contracting Perspectivity for a three year initiative to reform Caritas Egypt headquartered in Cairo, an organization that both have been supporting over decades. This […]

Lees meer →


CSR in the Dutch Maritime Sector

Perspectivity supported an new initiative in the maritime sector by MVO Nederland (CSR Netherlands). It addresses the shipping industry, from design to demolition. A coalition of some 15 champions in the sector is formed. Perspectivity […]

Lees meer →


Perspectivity Game bij de Cliniclowns

Pieter faciliteerde de Perspectivity Game bij de Cliniclowns-een Nederlandse Stichting die clown diensten voor zieke en/of gehandicapte kinderen levert. In het kader van een groter organisatie-breed veranderingsproces , werd het spel gespeeld door 18 mensen […]

Lees meer →


Future Search IKV Pax Christi

In a changing context IKV Pax Christi wants to reflect on its role and position, on its niches and added value and on its strategy and priorities. During the Future Search conference that took place […]

Lees meer →


Nightingales Future Search

The Dutch province of Limburg is looking for revitalization as the existing population is ageing and many young people move away to other parts of the Netherlands. The Nightingales scenario project, initiated by HIT Foundation, […]

Lees meer →