Noorderpoort


Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) voor reguliere mbo-opleidingen, contractonderwijs en educatie en inburgeringstrajecten. Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionale Opleidingscentrum) van Noord-Nederland.