banner enterprise gelijk

Enterprise1


Wij zijn Perspectivity Enterprise, een maatschap van gepassioneerde professionals die werken aan inspirerende samenwerkingen voor duurzame groei. In deze tijd van steeds grotere complexiteit zijn blauwdrukken achterhaald. Bij Perspectivity durven we de wereld op zijn kop te bekijken, en we nodigen jou uit om dat ook te doen. Wij brengen een nieuw perspectief.

Perspectivity werkt met groepen en individuen aan complexe realiteiten in organisaties en gemeenschappen. We betrekken mensen uit alle lagen van de samenleving, met uiteenlopende belangen en visies. We helpen ze een gemeenschappelijke basis te ontdekken om samen naar gedeelde doelen toe te werken.

Sociaal lab Schuldhulpverlening

Aanleiding Het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam benoemt in de zomer van 2014 drie thema’s waarop versneld resultaten moeten worden geboekt. Een van de thema’s is schuldhulpverlening. In Amsterdam hebben ruim dertigduizend gezinnen problematische schulden. Deze […]

Lees meer →

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?”  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in […]

Lees meer →