banner enterprise gelijk

Enterprise1


Wij zijn Perspectivity Enterprise, een maatschap van gepassioneerde professionals die werken aan inspirerende samenwerkingen voor duurzame groei. In deze tijd van steeds grotere complexiteit zijn blauwdrukken achterhaald. Bij Perspectivity durven we de wereld op zijn kop te bekijken, en we nodigen jou uit om dat ook te doen. Wij brengen een nieuw perspectief.

Perspectivity werkt met groepen en individuen aan complexe realiteiten in organisaties en gemeenschappen. We betrekken mensen uit alle lagen van de samenleving, met uiteenlopende belangen en visies. We helpen ze een gemeenschappelijke basis te ontdekken om samen naar gedeelde doelen toe te werken.

Wageningen University in dialoog

Wageningen Universiteit & Research (WUR) werkt aan allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen soms sterk uiteenlopen. Om haar rol als kennisorganisatie goed te kunnen vervullen en samen met belanghebbenden richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, wil zij vaker de dialoog met stakeholders en de samenleving aangaan. […]

Lees meer →

U4 universities – Leading in a global context

Belgium, Germany, Netherlands, Sweden The four universities are embarking on a university leadership programme, facilitated by Perspectivity. Having realised that the demands on future university leaders are increasingly complex. Changes in current times create escalating […]

Lees meer →

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector hebben we onderzocht hoe […]

Lees meer →