SPROCKLER Onderzoek


SPROCKLER is een innovatief nieuwe onderzoeksinstrument dat inzicht geeft in wat er zich in organisaties en gemeenschappen afspeelt via verhalen. 

SPROCKLER verzamelt verhalen over een actueel onderwerp, zoals de veiligheid in een fabriek, de rol van vrouwen voor het oplossen van conflicten binnen hun gemeenschap, of de evaluatie van de organisatiestrategie. Het instrument kan online – via een app of het internet – of offline – gewoon met pen en papier – gebruikt worden.

Een uniek aspect van SPROCKLER is dat de respondenten hun eigen verhalen interpreteren, in plaats van dat anderen interpreteren wat de verhalen ‘zogenaamd’ betekenen. Nadat de verhalen zijn verzameld worden ze gecategoriseerd. Dit stelt ons in staat grotere patronen te zien in organisaties of gemeenschappen. In andere woorden, het produceert gebruiksvriendelijke statistische informatie, ondersteund door echte verhalen.

SPROCKLER is het alternatief voor traditionele enquêtes en vragenlijsten die er vanuit gaan dat de juiste vragen worden gesteld, vaak saai zijn om in te vullen, de resultaten zelden met de respondenten delen en weinig recht doen aan de complexiteit van onze moderne wereld waarin dingen vaak niet zo rechttoe rechtaan zijn als wordt aangenomen.

Door het gebruik van SPROCKLER krijg je toegang tot zowel persoonlijke ervaringen als grotere patronen binnen organisaties of gemeenschappen.

SPROCKLER is ontwikkeld door Han RakelsLisette Gast en Anne van Marwijk van Perspectivity in samenwerking met René van der Heijden van SPADit en een in Tsjechië gebaseerd software development team.

Meer info:

  • De eerste SPROCKLER short-training zal naar verwachting in november van dit jaar plaats vinden.
  • Check de gloednieuwe website www.sprockler.com