Netwerk


Het Perspectivity Netwerk is in Nederland gestart en op dit moment bestaat de lokale netwerkgroep uit ongeveer 50 mensen. Het heeft zich in de loop der jaren internationaal verspreid. We hebben actieve leden in ondermeer Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten, Tanzania, India, Cambodja, de Filipijnen en China. Het Perspectivity Netwerk bestaat uit mensen die geïnspireerd zijn door onze ideeën

over duurzame oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken en die deze filosofie willen delen met een breder publiek. De actieve leden van ons netwerk zijn mensen uit alle lagen van de samenleving die deelnemen aan workshops en evenementen van Perspectivity, die meewerken aan projecten en/of de Perspectivity Game faciliteren.