Projecten


De Perspectivity Enterprise voert korte opdrachten en langdurige projecten uit voor een breed scala aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en publieke instanties. We werken in Europa én in opkomende markten en ontwikkelingslanden, zoals China, India, Colombia, Jordanië en Tanzania.

We hebben ervaring in allerlei sectoren en complexe vraagstukken, van (hoger) onderwijs, water, gezondheidszorg, ICT, energie, tourisme, media en landbouw tot mensenrechten, veiligheid, duurzaamheid, migratie, alcohol en drugs en …

Sociaal lab Schuldhulpverlening

Aanleiding Het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam benoemt in de zomer van 2014 drie thema’s waarop versneld resultaten moeten worden geboekt. Een van de thema’s is schuldhulpverlening. In Amsterdam hebben ruim dertigduizend gezinnen problematische schulden. Deze […]

Lees meer →

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?”  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in […]

Lees meer →