Projecten


De Perspectivity Enterprise voert korte opdrachten en langdurige projecten uit voor een breed scala aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en publieke instanties. We werken in Europa én in opkomende markten en ontwikkelingslanden, zoals China, India, Colombia, Jordanië en Tanzania.

We hebben ervaring in allerlei sectoren en complexe vraagstukken, van (hoger) onderwijs, water, gezondheidszorg, ICT, energie, tourisme, media en landbouw tot mensenrechten, veiligheid, duurzaamheid, migratie, alcohol en drugs en …

Wageningen University in dialoog

Wageningen Universiteit & Research (WUR) werkt aan allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen soms sterk uiteenlopen. Om haar rol als kennisorganisatie goed te kunnen vervullen en samen met belanghebbenden richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, wil zij vaker de dialoog met stakeholders en de samenleving aangaan. […]

Lees meer →

U4 universities – Leading in a global context

Belgium, Germany, Netherlands, Sweden The four universities are embarking on a university leadership programme, facilitated by Perspectivity. Having realised that the demands on future university leaders are increasingly complex. Changes in current times create escalating […]

Lees meer →

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector hebben we onderzocht hoe […]

Lees meer →