Deep Democracy, Lewis Methode


schermafbeelding-2017-11-27-om-15-57-57

Deep Democracy is een praktische (facilitatie) methode om met elkaar in dialoog te gaan. Er wordt actief gezocht naar de wijsheid van de minderheid. Afwijkende meningen worden gehoord, onderzocht en meegenomen in besluitvorming. Het gevolg is gedragen besluiten en het optimaal benutten van de potentie van de groep. Deze nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek maakt co-creatie mogelijk.

Wat leer je?
Tijdens de tweedaagse Level 1 training leer je de grondbeginselen van Deep Democracy. Daarnaast leer je praktische werkvormen die direct toepasbaar zijn op je eigen werk – en privésituatie. De focus ligt op het herkennen van de minderheidsstem en hoe je deze wijsheid kan toevoegen aan een meerderheidsbesluit. Je leert met rationele en emotionele aspecten van besluitvorming te werken. Er is ook veel ruimte om tijdens de training te oefenen. Je leert:

 • ­   De groepsdynamiek te volgen en gericht te interveniëren.
 • ­   Op een andere manier naar groepen te kijken.
 • ­   Werken met spanningen en conflicten binnen groepen.
 • ­   Besluiten nemen die voor 100% gedragen zijn.
 • ­   Transformatie binnen groepen te realiseren.
 • ­   Relaties binnen groepen te versterken.

Inhoud Level 1
Het programma staat niet geheel vast en wordt met de groep met Deep Democracy besloten. Op deze manier ervaar je de methode direct op kleine beslissingen. Onderdelen in het programma zijn:

 • ­   Check-in en Check-out proces begeleiden.
 • ­   Herkennen van terroristenlijn gedrag in een groep.
 • ­   Roltheorie (fundamenteel andere manier van kijken naar een groep).
 • ­   Toepassen van de 5 stappen van Deep Democracy; een aanpak om alle afwijkende meningen en perspectieven boven water te krijgen en mee te nemen in besluitvorming.
 • ­   Specifieke methodieken als het gesprek op voeten en pijlen gooien.
 • ­   Bewustzijn vergroten over de rollen die je in een groep in neemt.
 • ­   Je eigen neutraliteit in een groep en de impact daarvan.

Deze training is ook beschikbaar in Oost-Afrika.

Meer info?