Complexiteit


Perspectivity koestert wijsheid, passie en creativiteit voor duurzame ontwikkeling in een complexe wereld.

In een paar generaties is de wereld waarin we leven wezenlijk veranderd, en bevinden we ons in een situatie die fundamenteel anders is dan alles wat we tot nu toe hebben gekend. Onze kennis en technische mogelijkheden hebben zich steeds sneller ontwikkeld waardoor we een oneindig beter inzicht hebben gekregen in – en grotere invloed op – zowel de ‘harde’ (materiële) als de ‘zachte’ wereld om ons heen (menselijk gedrag). Deze ontwikkelingen gaan echter gepaard met steeds grotere complexiteit.

Bij Perspectivity zien we drie fenomenen die nauw met elkaar samenhangen en bepalend zijn voor sociale complexiteit:

 • Een scherpe toename van systemische complicaties – in het aantal, de variatie en de onderlinge samenhang van factoren die lokale en globale ontwikkelingen beïnvloeden.
 • Grotere sociale diversiteit – in gender, religie, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, etc. – onder mensen die betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken door steeds intensievere communicatie en mobiliteit.
 • Het feit dat menselijke activiteit tegen grenzen aanloopt als het gaat om de beschikbare middelen en ecologische draagkracht van onze planeet geeft een acuut gevoel van globale wederzijdse afhankelijkheid en zet de globale samenleving nog verder onder druk.

Perspectivity is er van overtuigd dat deze sociale complexiteit niet meer zal verdwijnen en omarmt dit.

 

Gedrag in complexiteit

In complexe situaties hebben we de keus; we kunnen ons richten op de verschillen, of gemeenschappelijke aspecten. Beide kunnen twee vormen aannemen:

Focus op verschillen:

 • Polarisatie: verschillen uitvergroten en indelen in goed en kwaad; de discussie willen winnen om je eigen vaste overtuigingen te bevestigen, of
 • Zelfexpressie: zelfrealisatie nastreven door je eigen unieke en pure authenticiteit te ontwikkelen en te uiten; proberen je te onderscheiden en boven de rest uit te steken om iets beters te bereiken dan nu beschikbaar is.

Focus op gemeenschappelijke aspecten:

 • Opgelegde vereniging: eenheid forceren, opleggen, centraliseren en standaardiseren; verschillen met kracht onderdrukken en conformiteit eisen, of
 • Waarderend begrip: Je oordeel en vooroordelen uitstellen en open luisteren met het doel om de ander echt te begrijpen om zo de gemeenschappelijke basis te ontdekken en deze te vergroten door verschillen te accepteren.


Wanneer we ons in complexe situaties richten op verschillen door polarisatie en op gemeenschappelijke aspecten door opgelegde vereniging, creëren we degeneratieve oplossingen. Oplossingen die gekenmerkt worden door weerstand, conformisme of onderwerping en compromissen of afscheiding. Dit resulteert in uitkomsten die niet in de buurt komen van wat er bereikt had kunnen worden als het collectieve creatieve vermogen was aangesproken.

Als we ons daarentegen in complexe situaties richten op verschillen door zelfexpressie en op gemeenschappelijke aspecten door waarderend begrip, creëren we generatieve oplossingen. Oplossingen die gekenmerkt worden door integratie, creatie en innovatie. Om een gemeenschappelijk doel te bereiken, spreken we de collectieve wijsheid van de groep aan en worden de collectieve mogelijkheden pas echt benut. Dit levert energie en enthousiasme op, waardoor we beter in staat om door te zetten en ideeën duurzaam te implementeren.

Dialoog en leren

Geïnspireerde dialoog en zelfreflectief leren staat bij Perspectivity centraal. Dit is wat we hier onder verstaan:

 • Geïnspireerde dialoog: een interactief proces tussen diverse belanghebbenden waarbij alle perspectieven op een gezamenlijk vraagstuk met passie worden gedeeld en vervolgens op een betrokken, gestructureerde en evenwichtige manier waarderend geïnterpreteerd. In een geïnspireerde dialoog worden diverse invalshoeken verwelkomd om te komen tot creatieve en innovatieve collectieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Geïnspireerde dialoog biedt een vruchtbare voedingsbodem voor zelfreflectief leren.
 • Zelfreflectief leren: een interne dialoog die ertoe aanzet om ervaringen of nieuwe informatie te overdenken. Je toetst je gedachten aan bredere concepten en eerdere aannames op een open, eerlijke manier. Eventuele verschillen worden geaccepteerd en zo kom je tot nieuwe inzichten. Zelfreflectieve mensen zijn actief bezig met het creëren, vastleggen, en inzetten van kennis, vaardigheden en houdingen die ze kunnen gebruiken om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Door zelfreflectief leren neemt de kwaliteit van de dialoog enorm toe.

Wij helpen mensen om complexiteit hanteerbaar te maken. We doen dit door samen processen te ontwerpen die geïnspireerde dialoog en zelfreflectief leren stimuleren. Hierbij staan waarderend begrijpen en zelfexpressie centraal.

Passion Code

Download de Passie Code

Navigeren in complexiteit

Wat moet je met een blauwdruk als de wereld constant in beweging is?

Complexe uitdagingen zijn ontdekkingsreizen waarin diverse met elkaar verweven actoren en factoren een rol spelen. Het resultaat van hun interactie is onvoorspelbaar. Gelukkig kunnen we wel op een verstandige manier met complexiteit omgaan.

Perpectivity heeft een navigatietool voor complexe vraagstukken ontwikkeld. De transformatietangram bestaat uit negen bouwstenen. Iedere bouwsteen is een stap op weg naar de realisatie van collectieve impact. Of je ieder blok nodig hebt hangt af van de omstandigheden. De Complexity Navigator helpt je om op jouw specifieke situatie te reflecteren.

9 bouwstenen voor het realiseren van collectieve impact

 • Urgentie voor verandering
 • Gedeelde ambities
 • Responsief leiderschap
 • Versterkende acties
 • Adaptief leren
 • Betrek alle stemmen
 • Vitale verbindingen
 • Ruggengraat
 • Joker

Meer info over navigeren in complexiteit?