mix 2

Complexiteit


Perspectivity koestert wijsheid, passie en creativiteit voor duurzame ontwikkeling in een complexe wereld.

In een paar generaties is de wereld waarin we leven wezenlijk veranderd, en bevinden we ons in een situatie die fundamenteel anders is dan alles wat we tot nu toe hebben gekend. Onze kennis en technische mogelijkheden hebben zich steeds sneller ontwikkeld waardoor we een oneindig beter inzicht hebben gekregen in – en grotere invloed op – zowel de ‘harde’ (materiële) als de ‘zachte’ wereld om ons heen (menselijk gedrag). Deze ontwikkelingen gaan echter gepaard met steeds grotere complexiteit.

Bij Perspectivity zien we drie fenomenen die nauw met elkaar samenhangen en bepalend zijn voor sociale complexiteit:

  • Een scherpe toename van systemische complicaties – in het aantal, de variatie en de onderlinge samenhang van factoren die lokale en globale ontwikkelingen beïnvloeden.
  • Grotere sociale diversiteit – in gender, religie, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, etc. – onder mensen die betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken door steeds intensievere communicatie en mobiliteit.
  • Het feit dat menselijke activiteit tegen grenzen aanloopt als het gaat om de beschikbare middelen en ecologische draagkracht van onze planeet geeft een acuut gevoel van globale wederzijdse afhankelijkheid en zet de globale samenleving nog verder onder druk.

Perspectivity is er van overtuigd dat deze sociale complexiteit niet meer zal verdwijnen en omarmt dit.