Complexiteit


In de afgelopen decennia is onze wereld ingrijpend veranderd. Systemen zijn veelomvattender en gecompliceerder geworden. Er is een grotere sociale diversiteit, wereldwijd én dicht bij huis. Als bewoners van dezelfde planeet zijn we meer en meer met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Zeker omdat we tegen de grenzen aanlopen van de ecologische draagkracht van de aarde.

Onze dagelijkse realiteit wordt steeds weer beïnvloed door veel verschillende spelers en continu veranderende omstandigheden. Er zijn weinig eenduidige verbanden meer tussen oorzaak en gevolg. Dat brengt onvoorspelbaarheid en onzekerheid met zich mee.

Deze toenemende complexiteit zal niet verdwijnen. We kunnen haar dus maar beter omarmen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat complexiteit ongekende mogelijkheden voor de toekomst biedt. Door onze collectieve wijsheid, passie en creativiteit te ontsluiten, zijn wij in staat om het potentieel van onze diversiteit te benutten.

Om complexe uitdagingen aan te gaan, zijn verschillende gezichtspunten nodig. We moeten diverse en zelfs tegenstrijdige invalshoeken tot ons nemen om onze gezamenlijke agenda voor de toekomst te ontdekken. Dat is het begin van collectieve impact, waarmee we ruimte scheppen voor doorbraken, innovatie en nieuwe ideeën.

Zo benutten we ten volle de kansen voor het bouwen van een duurzame en menswaardige toekomst.