Anna Kogut


Als facilitator voor organisaties wil ik mensen tijd en ruimte bieden om te leren. Uiteindelijk streef ik ernaar, dat mensen zich verbonden aan het geheel en ook tegelijkertijd vrij als individu kunnen en mogen voelen.

Natuurlijk wekt deze mooie doelstelling wel spanningen op, juist als mensen willen samenwerken. Deze spanningen maken (complexe) issues dan soms (extra) complex. Ik geloof dat als we ruimte kunnen maken voor onze verschillen, dit een sterker geheel oplevert.

Om op deze grondslag te kunnen faciliteren, vind het belangrijk om methodes te gebruiken die andere lagen aanboren van onze kennis, wijsheid en creativiteit. Methoden die speels en positief zijn en een creeërend en/of transformatief karakter hebben. Zoals o.a. Appreciative Inquiry, Theory U, Deep democracy proceswerk en spelcoaching. Ik houd ontzettend van Lego Serious Play en hoe iedereen door lego betrokken raakt en hoe je razendsnel heel veel energie kan losmaken!

Deze processen gaan onder de oppervlakte en hebben daardoor m.i. meer impact op het lerend vermogen. Mijn expertise ligt op psychodrama en participatief drama: complexe thema’s worden door deze vorm, in een veilige leeromgeving, zichtbaar en tastbaar gemaakt. Door samen te kijken, verkennen en beleven, is er meer ruimte en begrip voor ieders unieke perspectief èn ook meer verbondenheid.

Mijn achtergrond is in Communicatiewetenschap, theaterregie & film en persoonlijke ontwikkeling. Tot nu toe werkte ik met heel veel plezier als facilitator en trainer voor gemeentes, hogescholen, NGO’s en bedrijven – op samenwerkings- en verander vraagstukken.

Als je op zoek bent naar nieuwe manieren om mensen te helpen nieuwe dingen te ontdekken over zichzelf als organisatie of groep, of als je ondersteuning nodig hebt bij een organisatorische uitdaging (goed of slecht): bel Anna. Ze is in staat in hele korte tijd de essentie van een (complexe) situatie te faciliteren. De samenwerking was genieten.

Contact: 

Anne van Marwijk


Sinds 2014 werk ik bij Perspectivity als freelance consultant en facilitator. Ik ontwerp en faciliteer graag multi-stakeholder processen en leer- en evaluatietrajecten.

Mijn achtergrond is in antropologie en ontwikkelingsstudies. Ik heb in verschillende landen als Mexico, Verenigd Koninkrijk en Tanzania gewoond en woon momenteel in Amsterdam.

Vanuit mijn achtergrond in antropologie en grote fascinatie met talen ben ik speciaal geïnteresseerd in verbinding en begrip tussen mensen.

Ik ben in oktober 2014 bij Perspectivity begonnen als stagiair en vervolgens als young enterpriser Perspectivity binnengerold. In 2016 ben ik partner van de maatschap geworden.

In mijn tijd bij Perspectivity heb ik de onderzoekstool Sprockler mede-ontwikkeld om, met behulp van technologische vernieuwingen, het bijeenbrengen van verschillende perspectieven en het vinden van verbindingen ertussen, makkelijker te maken. In de dagelijkse praktijk traint ik mensen in de aanpak en methodologie van de tool. Hoe zij de juiste vragen kunnen stellen, op een participatieve manier verhalen kunnen verzamelen en het gesprek over de uitkomsten aan kunnen gaan. Zo ondersteunt ik mensen en organisaties om met behulp van de tool meer inzicht te krijgen in wat er speelt in hun complexe omgeving, om zo betere beslissingen voor de toekomst te nemen.

Naast mijn werk met Sprockler processen, ontwerpt en faciliteert ik ook multi-stakeholder processen en leer- en evaluatietrajecten. Recente voorbeelden van mijn werk zijn het multi-stakeholderproces rondom de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in de gemeente Amsterdam, de eindreview van het werk van het kennisplatform voor inclusieve ontwikkelingsbeleid INCLUDE en het leertraject voor het Young Leaders for Human Security programma van het Human Security Collective. 

Voor Perspectivity maak ik ook regelmatig visuele verslagen van dialoogsessies of meerdaagse processen in de vorm van een website of een krant. Voorbeelden daarvan kan je op onze Publicaties pagina vinden.

E: anne.van.marwijk@perspectivity.org
M: +31624150669
S: annevanmarwijk

Elien Rogaar


Ik heb ervaring met het opzetten, leiden en faciliteren van verandering- en leerprocessen. Ik heb gewerkt met bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, in Nederland, Afrika, Azië, Oost-Europa en Centraal-Amerika. Mijn opdrachten zijn op het gebied van organisatiecultuur, leiderschap, strategievorming en teamontwikkeling. Ik heb een achtergrond in organisatiepsychologie.

Ik faciliteer processen en verzorg trainingen gericht op het in beweging brengen van groepen; om prestaties te verbeteren en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het verbinden op een gezamenlijke ambitie en het vinden van ‘common ground’ voor volgende stappen zijn belangrijke onderdelen van die processen. Dit werk doe ik met veel plezier!

Mijn aanpak is participatief, gericht op leren en samenwerken en op het vergroten van verantwoordelijkheid en zelfmanagement. Een van mijn uitgangspunten is waardering voor wat er al is en wat werkt.

Ik heb gewerkt bij De Baak Management Centrum, bij MDF Training & Development en bij On-lime adviesbureau. In 2012 heb ik mede Perspectivity Enterprise opgericht.

Ik ben gecertificeerd in Barrett Cultural Transformation Tools, Spiral Dynamic Integral, Profile Dynamics en Future Search. Ik werk regelmatig vanuit de benadering van Appreciative Inquiry en ben geïnspireerd door Theory U en systemisch werk.

En tenslotte, ik leef een gelukkig gezinsleven met Maarten en onze twee dochters op het platteland vlakbij Amsterdam.

Anderen over Elien:

Ze is een gedegen creatieve bevlogen “facilitator of change”. Op een bescheiden wijze oefent ze invloed uit op veranderingsprocessen waarin ze veel aandacht en zorg besteed aan de persoonlijke kant. Ze is een integere consultant, en heeft een goede kijk op groepsdynamiek en een uitgebreid instrumentenpakket om mensen en groepen inzicht in hun persoonlijkheid, drijfveren, overtuigingen en gedrag te geven en ze vervolgens te begeleiden.

E: elien.rogaar@perspectivity.org

M: +31 615 058 106

L: linkedin.com/pub/elien-rogaar

Han Rakels


Ik ben ervaren in het leiden, managen en faciliteren van ontwikkelingsprocessen over de hele wereld. Ik heb gewerkt met overheden, bedrijven, universiteiten en NGO’s in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa.

Ik ben geschoold in de chemische technologie (PhD) en bedrijfskunde, en -om de cocktail compleet te maken- met veel aandacht voor groepsdynamiek, persoonlijk en organisatorisch gedrag.

Ik faciliteer processen en verzorg trainingen voor duurzame verandering. Mijn werk kenmerkt zich door dynamiek, interactie en leren. In de afgelopen twintig jaar zijn het vinden van een gemeenschappelijke basis en het genereren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid onder belanghebbenden uitgegroeid tot een belangrijk aspect van mijn aanpak. Ik geniet van het faciliteren van complexe multi-stakeholder processen en heb gewerkt met zeer divers en gepolariseerde groepen en instellingen. Ik ben ervaren in grote groepsmethodieken, zoals Future Search, Open Space, World Café en Appreciative Inquiry en heb met de oprichters van deze methoden samengewerkt.

Ik ben getrouwd met Lisette, ook partner in Perspectivity. We hebben 2 dochters – beide geboren op de 13e (net als ik, mijn vader en mijn opa). Ik ben een liefhebber van water (zwemmen, duiken, ….), speel piano en didgeridoo. En ik vind het lastig om te kiezen tussen het wonen in de stad of op het platteland.

Anderen over Han:

Als biochemisch ingenieur zit de fascinatie voor complexiteit, het samenbrengen en uit abstraheren van elementen om iets nieuws te creëren in zijn basis. Met de wens deze wereld iets liefdevoller te maken heeft hij zijn werkveld van stoffelijke materie verschoven naar het menselijke en is hij continue bezig met de complexiteit van de menselijke systemen.

Door zijn scherpe en open blik en nodigt hij je uit om een stapje verder te kijken en risicos te nemen. Met inspirerende processen laat hij de individuen zich verbinden aan het gekozen doel en zich te laten verrassen. Met Han haal je passie, oog voor detail en verrassingen in huis.

Lees een Verhaal verteld door Han. (pdf, alleen Engels)

E: han.rakels@perspectivity.org

M: +31 622 990 776

S: han_rakels

Han Verhoeven


Vragen en luisteren met open hart en geest is de kern van mijn stijl van werken. Een combinatie van gestructureerde analyse en creativiteit maken de bijeenkomsten en trainingen die ik ontwerp en faciliteer praktisch, vol met inzichten en een plezier om aan deel te nemen.

Mijn passie is om individuen, teams en organisaties te ondersteunen in het naar buiten brengen van hun dromen, waarden en belangen, terwijl ze tegelijkertijd met een open oor naar anderen blijven luisteren. Het zoeken en creëren van “common ground” leidt tot bereidheid om in actie te komen. “Wees een bijdrage”, is mijn motto. Ik gebruik op kwaliteit en kracht gebaseerde benaderingen als appreciative inquiry en future search. Het mogelijk maken van waarderend luisteren en zelfexpressie in situaties van conflict heeft mijn sterke interesse.

Ik heb 20 jaar ervaring in organisatie ontwikkeling en netwerk versterking. Ik heb honderden professionals getraind op het vlak van faciliteren, leren en ontwerpen van trainingen Ik ben een specialist op het vlak van gender en veiligheid. Ik werk vaak in interculturele omgevingen en overzee.

Ik ben IAF gecertificeerd facilitator (CPF) en assessor, Brein Centraal Leren Professional en geaccrediteerd Insights Discovery Practitioner.

Anderen over Han:

Han heeft “don’t just do something, stand there” tot een kunst verheven bij het faciliteren van haar sessies. Niet voor niets dat ze facilitators mag accrediteren voor het IAF. Haar gegronde mededogen met vrouwen en hun rol en recht in onze wereld gaat haar aan het hart en krijgt gestalte in haar trainingen. Aards en praktisch, klei en wind, altijd waakzaam en geïnspireerd om te zoeken waar de oplossing schuilt.

E: han.verhoeven@perspectivity.org

M: +31 644 235 475

Jelle Troelstra


Sinds 1990 ondersteun ik overheden bij beleids- en besluitvorming vanuit een procesmatige, juridische of bestuurlijke invalshoek. De focus ligt op vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving (milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, natuur) en daarbuiten. Ik draag bij aan strategische visies, beleidsanalyses, evaluaties, wet- en regelgeving en adviseer ook over procesinrichting en uitvoering van beleid.

Ik ben gewend te werken in een krachtenveld met uiteenlopende belangen en opvattingen, met oog voor de posities van betrokken personen en instanties. Breed gedragen en praktisch uitvoerbare oplossingen staan centraal. Door het herformuleren van de vraag, verhelderen van posities, nieuwe perspectieven inbrengen worden belangentegenstellingen expliciet en overbrugd. Daarnaast help ik opdrachtgevers bij het helder formuleren en communiceren van beleid.

Ook help ik teams en individuen bij het helder maken van hun ontwikkelingsdoelen. Ik wil creativiteit losmaken en tegelijkertijd structuur en overzicht bieden, zodat duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken kunnen worden gerealiseerd.

Ik ben als milieukundige opgeleid en heb later diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van organisatieontwikkeling en coaching. In m’n vrije tijd ben ik graag in de natuur. Ook hou ik van tekenen en schilderen.

Contact:

Lara Minnaard


In de afgelopen jaren heb ik geleerd dat er ongelooflijk veel mensen zijn met innovatieve ideeën die daadwerkelijk de wereld een stukje mooier kunnen maken. Of dat nu wetenschappers zijn die onderzoek doen dat direct maatschappelijk relevant is, start-ups die innovaties de wereld in slingeren of een kleinschalig initiatief in de wijk. Al die ideeën worden pas relevant en gaan pas leven op het moment dat ze gedeeld worden. Vanwege mijn achtergrond in en liefde voor het (wedstrijd)debat, kwam ik er al snel achter dat veel technieken die je traint tijdens het debatteren in allerlei facetten van het leven van pas komen. Of het nu gaat om scherp luisteren, kritische vragen stellen of duidelijk en gericht formuleren – om maar even een aantal zaken te noemen. Ik ben ervan overtuigd dat deze vaardigheden cruciaal zijn voor iedereen, maar vooral voor die mensen die het verschil willen maken. Door middel van debat help ik mensen om de vaardigheden van luisteren, spreken en (snel en consistent) formuleren te verbeteren.

Tijdens mijn studie in communicatie van landbouwontwikkeling en later gedurende mijn werk bij de universiteit kwam ik in contact met dialoog, of, laat ik het breder zeggen, interactieve processen en het faciliteren daarvan. Waarbij veel technieken waarmee ik afgelopen jaren in aanraking was gekomen, bij elkaar kwamen in het proces en met daarin ook aandacht was voor de inhoud. Na de afronding van mijn thesis rondom de invloed van informele netwerken op het succes van landbouwinnovaties bij het Centre for Development and Innovation, bleef ik nieuwsgierig naar de werking van interactieve processen. Mijn bestaande expertise over argumentatie, presentatie en luistertechnieken bouw ik daarom nu steeds verder uit in het Young Talent Trajectory bij Perspectivity. En hopelijk kan ik dan uiteindelijk zeggen dat ik heb meegeholpen om de wereld een stukje mooier te maken dan dat ik hem vond.

Meer info?

Foto door Guy Ackermans. 

Lisette Gast


Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring in het bevorderen van lerende organisaties en ontwikkelingssamenwerking. Met een universitaire opleiding in communicatie, heb ik veel ervaring opgedaan met allerlei aspecten van internationale samenwerking in diverse landen, waaronder Ecuador, Colombia, Bolivia, Tanzania, Ghana en Jordanië. Tijdens mijn loopbaan heb ik een passie ontwikkeld voor het verbinden van het individu met de organisatie, door het gebruik van waardevolle participatie en reflectie.

Ik ben een promotor van innovatief leren -en hebben een scala aan ontworpen en begeleid, waaronder het opzetten van evaluatiessystemen, coaching, trainingen, externe evaluaties en het werken met grote datasets.

Ik durf te zeggen over mezelf dat ik creatief en flexibel ben in het toepassen van participatieve methoden en instrumenten. Ik ben analytisch, open en energiek.

Wat anderen over Lisette zeggen:

Lisette brengt haar vrouwelijke kijk met flair. Verrassend vriendelijk en tegelijk messcherp. Ze is zeer alert op onderlinge fricties. Ze houdt mensen graag de spiegel voor, waar ze er ook graag samen met je in kijkt als ze zelf deel uitmaakt van de situatie. Lisette heeft zich toegelegd op reflectie. Zij is als geen ander in staat om systemen op te zetten die expliciet maken wat impliciet was. Vanuit daar werkt ze met organisaties en mensen aan verdere ontwikkeling.

E: lisette.gast@perspectivity.org

M: +31 614 670 340

S: lizzygast

Marjolein Kok


During my career, as an international development cooperation and social justice expert, change processes have always fascinated me. Over the years, I have worked in the Netherlands and internationally, including in Mexico, the United Kingdom, Ethiopia, Egypt, Israel and Palestine. I sometimes worked in fragile areas or with partners operating in conflict sensitive environments on issues related to human rights, corporate accountability, community resilience and natural resource management. In these complex settings I have witnessed the power of dialogue and bottom-up approaches, the urgency for systemic thinking, and the necessity for fair engagement, inclusion and the participation of vulnerable groups.

I strongly believe in the strength of diversity and something that drives me is bringing people together to cross-fertilize, to create a space for dialogue. Connecting people and nature is also one of my passions. I would say my approach is focused on appreciation and participation, and working towards common ownership. There are several methods that have inspired me along the way, amongst others the Work that Reconnects, Deep Democracy and systemic thinking. I also enjoy the process of analyzing and designing, to think in concrete steps without losing sight of the bigger picture. Perhaps that is why I like to work with the Sprockler methodology and tool: designing and conducting participatory narrative inquiries and evaluations.

I obtained a master degree in international development planning at University College London (UCL) and a bachelor degree in Public Policy, focusing on rights-based and participatory approaches, land custodianship and sustainable food systems.

In my free time, I am a business and human rights working group member at a Dutch Commission on Human Rights and a member of the United Nations Harmony with Nature knowledge platform. I also sing, dance and travel whenever I can.

More info? 

Michiel Damoiseaux


Ik ben gelukkig getrouwd en heb een wolk van een dochter. Ik zet me in om een omgeving te creeren, zowel privé als professioneel, waarin iedereen zich veilig voelt om te leren.

Mijn dienstenaanbod is veelzijdig. Ik bied begeleiding bij het ontwerpen en implementeren van veranderingsprocessen. Doelgroepparticipatie en dialoog staan daarbij centraal.

Daarnaast heb ik ervaring met personeelsontwikkeling, zowel strategisch als uitvoerend. Ik kan het thema op de kaart zetten in een organisatie. Tegelijkertijd beschik ik ook over de kennis en vaardigheden om met (groepen) medewerkers te werken aan professionele ontwikkeling door coaching en training.

Ik kijk met een open en onbevooroordeelde, maar toch scherpe blik naar uw organisatie(processen) en uw mensen. Ik ben zachtaardig in de omgang en erop gericht om echt contact te maken.

Anderen over Michiel:

Michiel is een enthousiaste professional gericht op de menselijke kant van verandering. Hij gaat effectief om met complexe inhoud en subtiel met procesdynamiek. Hij is empathisch en nuchter. Michiel zorgt er voor dat mensen zich op hun gemak voelen en daagt ze tegelijkertijd uit tot zelfreflectie. Hij staat open voor continue leren. Hij wordt gedreven door innovatie en durft te experimenteren en te werken met wat zich in het hier en nu aandient.

Lees een Verhaal verteld door Michiel (PDF, alleen Engels)

E: michiel.damoiseaux@perspectivity.org

M: +31 614 282 461

S: michieldamoiseaux