Alle projecten


Van strijden naar samen bouwen voor ongedocumenteerden in Amsterdam

De problematiek van ongedocumenteerden in Amsterdam is al jaren een heikel onderwerp. Het gemeentebestuur heeft aangegeven om betere opvang en begeleiding te willen realiseren. Perspectivity werd gevraagd om werksessies te leiden voor het opstellen van een uitvoeringsplan, in opdracht van gemeente Amsterdam. Dat plan is er gekomen. […]

Lees meer →


Nationale Bodemhack

  Eind november 2018 vond de Nationale Bodemhack in Wageningen plaats, een initiatief van de BodemCoalitie bestaande uit a.s.r., Vitens en Rabobank. Het doel: Slim samenwerken en bodemdata optimaal benutten om de kwaliteit van agrarische […]

Lees meer →


Spring House community verhalen

Spring House (SH) is een community voor innovators aan het IJ in Amsterdam. Een werkplek, een lab en een platform met ruim 200 leden die elkaar inspireren en soms samenwerken. Ze delen het verlangen naar […]

Lees meer →


Toekomstverkenning data op de energiemarkt

Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij in principe alle burgers en ook veel bedrijven prosumers (een producent en consument tegelijk) worden. Zo ontstaan nieuwe – veelal digitale – markten, via […]

Lees meer →


Nexus! at Interpore 2018

Perspectivity’s Jaspreet shares his experiences facilitating the Stress Nexus Challenge: “Perspectivity had the opportunity of facilitating the Stress Nexus! Challenge at Interpore 2018 in New Orleans, USA. Interpore is the annual global conference for Porous Media research and […]

Lees meer →


BMW Foundation plays National Security Challenge

Migration is one of the three main security concerns of European citizens, besides terrorism and extremism. Across Europe, populist politicians are polarizing societies and spreading fear among citizens. Tensions between the EU countries are rising. […]

Lees meer →


Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Amsterdam wil eenzaamheid in de stad verminderen. Allerlei organisaties en mensen in de stad hebben experimenten gelanceerd, om met en van elkaar te leren hoe we dit beter kunnen doen. De experimenten zijn in zomer […]

Lees meer →


Wageningen University in dialoog

Wageningen University & Research (WUR) werkt aan allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen soms sterk uiteenlopen. Om haar rol als kennisorganisatie goed te kunnen vervullen en samen met belanghebbenden richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, wil zij vaker de dialoog met stakeholders en de samenleving aangaan. […]

Lees meer →


U4 universities – Leading in a global context

Belgium, Germany, Netherlands, Sweden The four universities are embarking on a university leadership programme, facilitated by Perspectivity. Having realised that the demands on future university leaders are increasingly complex. Changes in current times create escalating […]

Lees meer →


Initiating the Bongo Hub in Dar es Salaam

On Friday the 6th of April, the initiation workshop for the ‘Bongo Hub’, took place in Dar es Salaam. The Bongo Hub:  A place to facilitate innovative change processes A creative brain pool, change lab, […]

Lees meer →


De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector hebben we onderzocht hoe […]

Lees meer →


Sociaal domein Wageningen

Opnieuw het sociale domein vormgeven met alle partijen die actief zijn in de stad Wageningen? Een uitdaging! Vooral om dit in een periode van drie maanden op een goede manier voor elkaar te krijgen. Samenwerkingverbanden […]

Lees meer →


Meetings that Matter @Oikocredit

In organisaties die constant in beweging zijn en waar (bijna) alles met alles samenhangt, is regelmatige afstemming cruciaal. Maar zijn al die uren aan vergadertafels en in conferentiezalen ook echt productief? Bespreken we de dingen […]

Lees meer →


Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam

Toon Tellegen beschrijft in “De eenzaamheid van de egel’ op ontroerende wijze hoe de egel omgaat met zijn eenzaamheid: ‘De egel stelde zich voor dat hij in een afgrond viel, steeds dieper en dieper, geen […]

Lees meer →


Armoede, sociale uitsluiting en Mensenrechten

Het recht op
 een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting zijn fundamentele rechten van de mens. Op 9 juni organiseerde het College voor de Rechten van de Mens een conferentie over de mensenrechtelijke […]

Lees meer →


Gemeenschapshuizen Maastricht bepalen hun toekomst

Hoe gaan we om met de vergrijzing van de gemeenschapshuisbesturen? Hoe laten we de regels rondom commerciële exploitative van gemeenschapshuizen voor ons werken? Welke rol speelt de gemeente in de ondersteuning van de gemeenschapshuizen? Deze […]

Lees meer →


Activering van de Gemeente Amsterdam

Ok, het beleid staat. Maar hoe geef je daar dan flair aan? Hoe zorg dat de bezieling van management en beleidsmedewerkers overslaat naar bevlogenheid op de werkvloer? En vooral ook andersom: hoe zorg je dat […]

Lees meer →


Perspectivity at Wharton

On 3 April, 2017, Perspectivity hosted the Nexus! Challenge at Wharton’s Kleinman Center for Energy Policy. The Kleiman Center at Wharton focuses on Energy Policy Innovation and promotes its application—creating opportunities for students, researchers, and […]

Lees meer →


Sociaal lab Schuldhulpverlening Amsterdam

AanleidingHet nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam benoemt in de zomer van 2014 drie thema’s waarop versneld resultaten moeten worden geboekt. Een van de thema’s is schuldhulpverlening. In Amsterdam hebben ruim dertigduizend gezinnen problematische schulden. Deze Amsterdammers […]

Lees meer →


Teamambities en actieplannen samen vormgeven

“Hoe realiseren we een wendbaar P&C-team en dragen we optimaal bij aan strategische besluitvorming en (bij)sturing van Noorderpoort?” Dat is de centrale vraag voor het Planning & Control (P&C) team van Noorderpoort, een groot regionaal opleidingscentrum […]

Lees meer →


Hoe gaat het met jeugdhulp in Maastricht?

Hoe gaat het met de jeugdhulp sinds de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de wet Passend Onderwijs? De gemeenteraad van Maastricht wil meer grip krijgen op de effecten van deze grootschalige […]

Lees meer →


Appreciative Team Retreat SunFunder

SunFunder with head quarters in San Fransisco, staff members spread all over the world and a regional office in Arusha Tanzania, finances solar beyond the grid. Over the next decade, solar energy will leapfrog the electricity […]

Lees meer →


Communicatieafdeling leert scrummen

De afdeling communicatie van de gemeente Oldambt vraagt zich af of ze Scrum kunnen inzetten voor werkverdeling en kennisoverdracht in het team. In een eendaagse workshop maakt het team kennis met de principes van Scrum en […]

Lees meer →


Participatief beleid maken in Maastricht

Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met “uitvoerige complimenten aan iedereen” door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces met een brede representatie van uiteenlopende belanghebbenden. […]

Lees meer →


ICRA Wageningen speelt de Food Challenge

Vanuit de hele wereld komen professionals uit het rurale innovatieveld naar Wageningen voor ICRA cursus ‘Facing Rural Innovation Challenges’. Een deel van deze cursus richt zich op het faciliteren en onderhandelen in multi-stakeholder processen. Tijdens […]

Lees meer →


Seniorendialoog in Maastricht

Maastricht versterkt de positie van senioren in de stad, met aandacht voor positieve gezondheid. Meer info?  Krant Seniorendialoog Positieve gezondheid Contact: Elien Rogaar

Lees meer →


Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?”  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in […]

Lees meer →


Sectarianism & its Impact on Society

In November Michael Donnelly and Hanneke Verhoeven led a workshop in Belfast, Northern Ireland to consider the issue of sectarianism and its impact on society. It has been 17 years since Northern Ireland politicians signed […]

Lees meer →


Interreligious dialogue in Nigeria

Fear, terror and courage are all vivid in Nigeria. A longing for peace is what drives them. One of the most inspiring training trajectories that Hanne has designed and delivered was the “Common Cause for […]

Lees meer →


Nexus Challenge at the University of Maryland

At Tuesday October 27th, Perspectivity delivered a session of Nexus!, the energy-water-food stress nexus board game, for the University of Maryland at the offices of the World Bank in Washington. A group of water and […]

Lees meer →


Trauma Healing after Nepalese Earthquake

After the earthquake in Nepal, Perspectivity’s Han Verhoeven decided to put her Capacitar training into practice. She offered a 4-day trauma-healing training to Karuna Nepal. Karuna works on the prevention of disabilities among children and […]

Lees meer →


Amnesty Nederland samen verder

Na een reorganisatie begon Amnesty Nederland met een ontwikkeltraject om een frisse start te maken. Hanne Verhoeven, Elien Rogaar en Michiel Damoiseaux gaven het traject mee vorm en faciliteerden het. Tijdens het ontwikkeltraject werd een […]

Lees meer →


Teletijdscafé: Ghent University Explores the Future

On the 6th of March, the Department of Engineering and Architecture of Ghent University gathered to explore their future. In a ‘Teletijdscafé’ orchestrated by Han Rakels, faculty, staff and students brainstormed about engineering challenges and […]

Lees meer →


Externe evaluatie Avicres

Creating momentum and space to improve Lisette Gast facilitated a learning process in which people who are affiliated with AVICRES got a chance to reflect together on how their workings could be improved. AVICRES, a […]

Lees meer →


Appreciative Inquiry Retreat in Uganda

A workshop was conducted for the EAC Secretariat and GIZ, with the support of two consultants from Perspectivity Enterprise using the ‘Appreciative Inquiry’ approach which is highly participatory and creative, tailored for diverse groups in […]

Lees meer →


Future Search Training in Yemen

Future Search training for participatory policy development to increase participation of women in the higher education sector in Yemen A group of 30 stakeholders participated in a Future Search in Addis Ababa to lay a […]

Lees meer →


Nespresso Play the Perspectivity Game

Coffee is everywhere today but some brands stand out strongly. Nespresso has been one of the coffee success stories of recent times and due to its success it is building new production facilities at Romont, […]

Lees meer →


Perspectivity Game at EWAS Shanghai

Two years ago, Deepali from United Nations University had played the Perspectivity Game at one of the open game sessions in London. By chance, Deepali connected back with Dharmesh to understand if the game would […]

Lees meer →


Reforming Caritas Egypt

Misereor (Aachen), in cooperation with Secours Catholique (Paris) and Caritas Germany (Freiburg) is contracting Perspectivity for a three year initiative to reform Caritas Egypt headquartered in Cairo, an organization that both have been supporting over decades. This […]

Lees meer →


CSR in the Dutch Maritime Sector

Perspectivity supported an new initiative in the maritime sector by MVO Nederland (CSR Netherlands). It addresses the shipping industry, from design to demolition. A coalition of some 15 champions in the sector is formed. Perspectivity […]

Lees meer →


Perspectivity Game bij de Cliniclowns

Pieter faciliteerde de Perspectivity Game bij de Cliniclowns-een Nederlandse Stichting die clown diensten voor zieke en/of gehandicapte kinderen levert. In het kader van een groter organisatie-breed veranderingsproces , werd het spel gespeeld door 18 mensen […]

Lees meer →


E-teacher Training Irbid University – Jordanië

Irbid University in Jordan wants to develop a new generation staff with expertise in innovative teaching and learning approaches. Professors who are able to design and implement meaningful learning environments that take full advantage of the opportunities E-learning […]

Lees meer →


Communication Strategy for Women Peacemakers

The Women Peacemakers Program (WPP) in the Netherlands asked Perspectivity to guide the development of their new communication strategy. The program, originally set up by Cordaid, became an independent organization in 2012. In 2013 the team elaborated […]

Lees meer →


Developing Guidelines for Responsible Tourism

Responsible Tourism Tanzania (RTTZ) is currently developing the guidelines for responsible tourism in Tanzania in compliance with the Global Sustainable Tourism Council (GSTC). This will allow any Tanzanian company that complies with the Responsible Tourism […]

Lees meer →


AQA Future Search

Perspectivity led AQA through a Future Search process to create a shared vision for the academic qualifications business. This involved bringing 70 stakeholders from across the organisation together with external stakeholders to accelerate their three […]

Lees meer →


Care for a Common Cause Training – Ghana

UNOY, the United Network of Young Peacebuilders, approached Perspectivity to: learn how to find common ground related to human security needs and how to achieve ownership and commitment for collective change enlarge the repertoire of […]

Lees meer →


Leadership Training Zoological NGOs Tanzania

In 2013 Perspecitivity carried out a Leadership Training for the Frankfurt Zoological Society (FZS) and its partners Tanzania National Parks (TANAPA) and the Wildlife Division of the Ministry of Natural Resources and Tourism in Tanzania. The purpose […]

Lees meer →


Embedding Energy Innovation in Dublin’s Inner City

Perspectivity has been helping Dublin City Council explore how to embed energy innovation into Irelands largest Strategic Development Zone (SDZ). The Dublin Docklands offers the greatest opportunities for investment in office and living spaces in […]

Lees meer →


Feedback Sessions Empower Managers GIZ

The German International Cooperation (GIZ) in Tanzania approached Perspectivity to facilitate annual feedback sessions for two of their managers. Perspectivity compiled feedback from team members through anonymous questionnaires. In small groups the teams analysed the […]

Lees meer →


Excelleren door Sociale Innovatie

Het project ‘Excelleren door Sociale Innovatie’ bouwt voort op de opbrengsten van een eerder project (Excellente Training Centra, 2006) dat voorzag in het optuigen van een structuur waarin nieuw te ontwikkelen opleidingen maintenance aansluiten op […]

Lees meer →


Participatory Annual Planning EAC-GIZ

A group of Arusha based public and non-governmental organisations approached Perspectivity to support their annual planning processes. Participants: the East African Community (EAC) Secretariat, the German International Cooperation (GIZ) and important stakeholders from Civil Society […]

Lees meer →


PAD naar de toekomst – Solvay Pharmaceuticals

De afdeling PAD (Pharmaceutical and Analytical Development) van Solvay Pharmaceuticals (nu Abbott) had de uitdaging om een proactieve afdeling te creëren die continu verbeterslagen in zijn werkprocessen weet te realiseren. Tijdens de ontwikkeling van een […]

Lees meer →


Economische visie Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft een kaderstellende en controlerende taak. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken heeft het initiatief genomen om samen met een brede groep belanghebbenden de kaders voor de Nieuwe Economische Visie Maastricht […]

Lees meer →


Future Search IKV Pax Christi

In a changing context IKV Pax Christi wants to reflect on its role and position, on its niches and added value and on its strategy and priorities. During the Future Search conference that took place […]

Lees meer →


Projects Enablement

Projects for Enablement: 2011: Perspectivity delivered modules of the Training of Trainers Course for Community Based Rehabilitation professionals. 2012: Perspectivity facilitated a workshop with the Associates of Enablement to design a training course on Monitoring […]

Lees meer →


Inspiring leaders and followers

Perspectivity completed its first cycle of the “Inspiring Leaders and Talented Followers” programme for CADER (Change Agent for Arab Development and Education Reform) in Jordan. 18 participants joined in this four module programme on the key elements […]

Lees meer →


Nightingales Future Search

The Dutch province of Limburg is looking for revitalization as the existing population is ageing and many young people move away to other parts of the Netherlands. The Nightingales scenario project, initiated by HIT Foundation, […]

Lees meer →


Getting the People Where the Work Is

Vattenfall acquired Nuon in 2010 at the high of the market. The energy market is facing turbulence due to economic crisis and the growing interconnectedness of the European power-grid. Profit margins are under pressure and […]

Lees meer →


Facilitation Concepts & Skills Training

Caucus for Children’s Rights (CCR), a youth protection agency in Tanzania, wanted their core group of facilitators to deepen knowledge and understanding of facilitation concepts and strengthen their facilitation skills. Perspectivity designed a trajectory to enable […]

Lees meer →


Capacity Building in Burundi

Perspectivity is subcontracted by The Hague Academy to lead an organisational capacity building programme of 2,5 years for four NGOs in Burundi. The organizational capacity building is part of the Peace under Construction Programme by CARE-the Netherlands and The Hague Academy […]

Lees meer →


Facilitatie cursus met Stepwise voor VWS

Een tweedaagse cursus gericht op het begeleiden van werkbijeenkomsten. Hoe ontwerp je een bijeenkomst en welke werkvormen kies je daarbij? Een praktische training voor mensen die bijeenkomsten faciliteren. Het creëren van een gemeenschappelijke kapstok op […]

Lees meer →


Vredesopbouw in Darfur

Michael Donnelly led a process to engage multiple stakeholders in a peacebuilding programme in North and South Darfur. The programme -organised by by the Sudanese Development Initiative SUDIA and funded by the World Bank- brought participants from livestock […]

Lees meer →


Workshop ‘Duurzaamheid geen kinderspel’ bij Technische Unie

Voor de summer-school van de Technische Unie, een jaarlijks terugkerend event waar de medewerkers interessante workshops worden aangeboden, ontwikkelde Perspectivity een duurzaamheidsworkshop.  De deelnemers werden eerst met het dilemma tussen economische groei versus duurzaamheid geconfronteerd […]

Lees meer →


Duurzaam Dublin

Between February 2008 and January 2010, Realeyes Sustainability (now Perspectivity) introduced a whole systems approach to introduce sustainability into all of the operations across the Council. Dublin City Council employs 6000 people on 200 sites […]

Lees meer →


Projects for Jobortunity

Perspectivity works since 2009 with Jobortunity to train the trainers, coach the trainers team, develop a performance management system and to adapt the Hi5 concept to other target groups such as supervisors, football coaches and […]

Lees meer →