Onderwijs

Zamadzi Future Search

Verslag over de Future Search bijeenkomst over waterbeheer in de Zambezivallei in Mozambique in mei 2017

UGent Gazet

Krantverslag Teletijdscafé Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent maart 2015