Verslag

Zamadzi Future Search

Verslag over de Future Search bijeenkomst over waterbeheer in de Zambezivallei in Mozambique in mei 2017

Bootcamps Loneliness

Verslagen van de Bootcamp Eenzaamheid inGeuzenveld – Slotermeer en in De Pijp – Rivierenbuurt  juni 2017

Seniorenblik

Verslag van de dialoogsessies over seniorenparticipatie in Maastricht in april 2016

Zwemblad

Krantverslag Zwemlab over buitenwater in Amsterdam in februari 2016

UGent Gazet

Krantverslag Teletijdscafé Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Universiteit Gent maart 2015