Polarisatie en spanningen


Inmiddels zien we allerlei verhitte topics telkens terugkeren: klimaat, zwarte piet, migratie, extreem rechts/links, gendergelijkheid – gesprekken waar je op de koffie bij de familie, of op kantoor, in de kroeg en in de (social) media, heel snel verhitte gesprekken van krijgt. Ook lijkt het erop dat de lokale thema’s al snel tot polarisatie onder mensen leiden, denk aan de keuze of er een vliegveld kan of mag worden aangelegd, of buurtprojecten. Binnen organisatie is er vaak ook sprake van polarisatie, maar benoemen we dit anders: dan zeggen we ‘er zijn verschillende kampen’ of ‘er wordt niet meer echt met elkaar gepraat’. Dit signaleert dat er ‘explosief’ kan worden gereageerd op bepaalde thema’s of onderwerpen….De omgang ermee veroorzaakt spanningen.

Herkenbaar?

Als beleidsmedewerker bij een gemeente, bestuurslid, raadslid, manager of anderzijds, ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over wat polarisatie is. Je wilt weten hoe je daar beter mee om kan gaan. Ook denk je, dat er meer te halen valt uit gesprekken in groepen waar mensen hun hakken in het zand zetten en niet naar de ‘andere kant’ willen luisteren.

Of wil je weten waarom er niet wordt gezegd wat er zich onder de waterlijn bevindt? En heb je wel behoefte om daar mee om te kunnen gaan. Maar ben je ook sceptisch of je dan niet (te) veel oproept? In termen van emoties en dat dit tot onvoorspelbare ontwikkeling kan leiden? Wil je een ander alternatief voor vermoeiende discussie’s? Discussies die veel energie vragen of debatten die telkens hetzelfde opleveren en ook jou energie leegtrekken?

Kortom: wil je weten hoe je meer resultaat kan boeken bij gesprekken over ‘hot topics’? Volg dan de workshop ‘Polarisatie en spanningen – omgaan met verschillende perspectieven’. En kom te weten hoe je de dialoog kan voeren op een goede manier.

Wat gaan we doen?

In deze workshop leggen we uit wat je moet weten om goed en slim om te gaan met polarisatie en spanningen. Met meningen die ‘ver van elkaar afstaan’ en hoe je die diversiteit aan meningen voor iedereen op een prettige manier ‘verstaanbaar’ maakt, zodat alle perspectieven wat aan elkaar hebben.

We behandelen:

 • Dialoog vs debat: wat zijn de verschillen?
 • Dialoogprocessen: wat leveren ze op en wanneer inzetten?
 • Weerstand in communicatie – wat is cruciaal in het voeren van een dialoog?
 • Omgaan met polarisatie – wat zijn de meest gemaakte fouten?

NB: dit refereert aan processen in groepen; zowel intern in organisaties als ook in ‘de samenleving’. Denk aan gesprekken tussen de gemeente en burgers, bijv. buurtbewoners.

Wat levert het je op?

Je leert:

 • Hoe alternatieve standpunten kunnen worden gehoord, verkend en ingebracht in dialoogprocessen.
 • Een nieuwe kijk op hoe dialoog in beeld-, oordeel- of besluitvorming kan worden ingezet, op een veilige en prettige manier.
 • Hoe groepsdynamieken werken, wat de onderstroom is van een groep en hoe je daar juist gebruik van kan maken in plaats dat deze voor ongezonde spanningen zorgt (waar het kans loopt op een escalatie).
 • Hoe je pro-actief je (politiek) inhoudelijke communicatie, zowel intern en extern zo inricht, dat het betrokkenheid en gedragenheid van oordeel en besluitvorming mogelijk maakt.

De theorie, modellen en levendige voorbeelden worden gedurende de workshop behandeld in 1 dag (lunch inbegrepen).

Deze workshop kan ook geboekt worden voor uw organisatie of gemeente intern. Neem dan contact op met Anna Kogut.

Aanmelden? Meld je aan via dit formulier.

De Kunst van het Faciliteren


Een tweedaagse training in essentiële facilitatievaardigheden

In onze huidige complexe samenleving hebben we de wijsheid van de groep nodig om complexe uitdagingen op te lossen. Om groepen tot vruchtbare resultaten te brengen, is deskundige facilitatie onmisbaar.

In ‘De kunst van het faciliteren’ leer je technieken en vaardigheden voor het faciliteren van grote en kleine groepsprocessen, ongeacht de methodiek die je voor je bijeenkomst gebruikt. De training biedt een mix van theorie en praktijk. Er is veel ruimte voor oefenen en reflectie op jouw rol als facilitator. Daarnaast worden de ontwerpbeginselen van groepsessies behandeld.

De training wordt voorafgegaan door een individuele intake, om te bepalen hoe jij het meest uit deze training kunt halen. Na de tweedaagse training is er de mogelijkheid om een individuele opdracht op te pakken waar door de trainer meegedacht wordt over het ontwerp en een reflectie-gesprek achteraf.

Voor wie?

Iedereen die op de een of andere manier bezig is met faciliteren van groepen kan aan deze training meedoen. De training is met name geschikt voor professionals met enige ervaring in het begeleiden van groepsprocessen, zoals managers, teamleiders en begeleiders van veranderingsprocessen.

Aantal deelnemers: 8 -12.

Na de training heb je:

 • Jouw facilitatievaardigheden verbeterd
 • Inzicht in de kritische succesfactoren van sessiedesign
 • Je palet aan facilitatie-methodieken verruimd.

Programma

 • Intakegesprek
 • Trainingsdag 1: Context van participatie, oefenen met facilitatieskills, rol van de facilitator, workshop types, afsluiting.
 • Trainingsdag 2: Landen, sessie design, de centrale vraag, oefenen met facilitatie-skills.
 • Optioneel: individuele opdracht met reflectiegesprek
 • De studiebelasting bedraagt 19 uur of inclusief een individuele opdracht 22 uur.

De trainers

Lisette Gast heeft 20 jaar ervaring in het ontwerpen van groepssessies en trainingen, het begeleiden van projectteams en het faciliteren van grote en kleine groepen in het nemen van beslissingen. Ze is ervaren in het begeleiden van Future Search, Appreciative Inquiry, Deep Democracy (Lewis Methode), Open Space en World Café.

Han Verhoeven specialiseerde zich in hoe mensen en organisaties leren en hoe je verandering kunt begeleiden als facilitator. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen en faciliteren van resultaatgerichte kleine en grote bijeenkomsten. De laatste jaren ondersteunt zij organisaties en allianties bij de vraag: Hoe navigeer je in de huidige complexe werkelijkheid. Han gebruikt op kwaliteit en kracht gebaseerde benaderingen als appreciative inquiry en future search. Zij heeft honderden professionals getraind in het vak van facilitatie. Han is IAF certified Professional® Facilitator en Assessor, Deep Democracy practitioner en BreinCentraal Leren Professional.

Meer info & aanmelden

Deep Democracy, Lewis Methode


Deep Democracy is een praktische (faciliterende) methode om samen de dialoog te starten. Het zoekt actief naar de wijsheid van de minderheid. Alternatieve standpunten worden gehoord, verkend en ingebracht in het besluitvormingsproces. Dit resulteert in breed gedragen beslissingen en optimaal gebruik van het potentieel van de groep. Deze nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek maakt co-creatie mogelijk.

Wat leer je in deze training?

Tijdens de tweedaagse level 1-training leer je de basis van Deep Democracy. Daarnaast leer je praktische methoden die je direct kunt toepassen in je eigen werk- of privésituatie. De nadruk ligt op het herkennen van ‘de stem van de minderheid’ en hoe je deze wijsheid kunt toevoegen aan de beslissing van de meerderheid. Je leert omgaan met de rationele en emotionele aspecten van besluitvorming. Er is ook voldoende ruimte om te oefenen tijdens de training.

Je leert o.a.:

 • De groepsdynamiek te volgen en daarop de interventies te richten
 • Groepen op een andere manier te bekijken
 • Te werken met spanningen, weerstand en conflicten in groepen
 • Beslissingen te nemen die 100% worden ondersteund
 • Transformaties in groepen te realiseren
 • Relaties te versterken in groepen.
 • Het gehele Inhoudsniveau van Deep Democracy Lewis Style, Niveau 1

Inhoud Niveau 1
Het programma staat niet vast en zal door de groep worden beslist via Deep Democracy. Op deze manier ervaar je meteen hoe de methode werkt, met betrekking tot kleine beslissingen! Op het programma van de 2-daagse training staat:

 • ‘In- en uitchecken’
 • Herkennen van de ‘sabotage-lijn’: over communicatie, weerstand en gedrag in de groep
 • Roltheorie (fundamenteel andere manier van kijken naar een groep)
 • De 5 stappen van de Deep Democracy methode; een aanpak om alle alternatieve meningen en perspectieven naar boven te brengen en mee te nemen in de besluitvorming
 • Specifieke methoden zoals ‘Soft shoe shuffle’ en ‘The Argument’
 • Bewustwording vergroten over de rollen die mensen in een groep op zich nemen, ook de facilitator
 • Je eigen neutraliteit in een groep en de impact ervan.

De studielast is 16 uur. Na afloop van deze 2-daagse training zullen deelnemers een officieel Deep Democracy Level 1-certificaat ontvangen, evenals toegang tot Deep Democracy Level 2 en tot de online Deep Democracy-community.

Meer info?

Sprockler Training


Sprockler is een antwoord op een steeds complexere wereld waarin we proberen te begrijpen wat er gebeurt. Het maakt gebruik van een unieke combinatie van kwalitatieve (verhalen) en kwantitatieve (cijfers) gegevens. Sprockler overbrugt de werelden van subjectiviteit – van verhalen – en objectiviteit – van getallen.

Met Sprockler kun je op verhalen gebaseerde vragen stellen om actuele ervaringen te verzamelen. Dit genereert zinvolle gegevens die bijdragen aan de leercapaciteiten van jouw organisatie, bedrijf of gemeenschap.

Mensen hebben waardevolle ervaringen om te delen

Mensen worden vaak behandeld als passieve informatiebronnen in plaats van actieve bronnen van inspiratie. Dit gebeurt bij monitoring en evaluatie, kennisbeheer of strategische planning. Hoeveel saaie, inadequate of misplaatste vragenlijsten heb jij ontvangen? Het is gemakkelijk om mensen te vragen wat ze denken, maar ze zullen je niet veel vertellen als ze er niet van overtuigd zijn dat de problemen die ze aankaarten worden aangepakt. Mensen hebben waardevolle ervaringen om te delen, als zij geëngageerd en geïnspireerd worden.

Sprockler heeft drie tools: Designer, Collector en Visualizer deze zijn ervoor, om je vraag te ontwerpen, informatie te verzamelen en de gegevens op een aantrekkelijke manier te visualiseren.

Deze training is voor jou als je:
 • Verhalen gebruikt om te begrijpen wat er aan de hand is en naar manieren zoekt om er meer van te maken;
 • De ambitie hebt om verhalen te gebruiken om onderzoek te doen, maar geen idee hebt waar te beginnen;
 • De impact van jouw werk wil meten, maar genoeg hebt van standaard gegevensverzameling;
 • Nieuwe functies wil verkennen en het volledige potentieel van het nieuwe Sprockler wil benutten.

Deze praktische training zal je helpen om:

 • Te begrijpen in welke situaties Sprockler het best kan worden gebruikt;
 • Sprockler-hulpmiddelen, inclusief de ontwerper, app, online verzamelaar en de visualizer te leren gebruiken;
 • Kennis te maken met de kunst van het stellen van de juiste vragen voor Sprockler;
 • Inspirerende en ‘niet-extractieve’ manieren te vinden om je verhalen te verzamelen;
 • De praktische aspecten van Sprockler te begrijpen, inclusief de ondersteuning van verschillende talen, apparaten

De trainers Han Rakels, Lisette Gast en Anne van Marwijk zijn door de wol geverfde Sprockler-beoefenaars, die veel ervaring hebben met de face-to-face methoden die de ontwikkeling van Sprockler hebben geïnspireerd.

Eendaagse groepstraining

 • Introductie in de principes en ontwikkeling van de filosofie; aanpak en referenties naar andere benaderingen, methoden en hulpmiddelen;
 • De toepassing begrijpen, geïllustreerd door inspirerende cases uit uiteenlopende sectoren;
 • Oefenen met de ‘designer’, app en online ‘collector’ en ‘visualizer’ van Sprockler;
 • ‘Sprockler fit’-vragen begrijpen en ontwerpen;
 • Nadenken over inspirerende manieren om verhalen te verzamelen in je eigen context.

Meer info

Leer meer over een recent Sprockler voorbeeld en luister naar DM&E Thursday Talk door Stine Chen (Oxfam Novib), Nele Blommestein (Sprockler) & Lisette Gast die vertellen hoe Oxfam Novib, Saferworld en andere partners Sprockler gebruikten om hun project over toegang tot eerlijke, legitieme en effectieve rechtvaardigheid in Pakistan te evalueren. (Alleen in het Engels)

Navigeren in Complexiteit


Perspectivity biedt een nieuwe 1-daagse training aan: Navigeren in Complexiteit

 • Werk je met meerdere partijen samen die van elkaar verschillen?
 • Wil je naar een gezamenlijk resultaat en kost dat nu nog veel moeite, weerstand en/of energie?
 • Valt het woord ‘complex’ vaak als het gaat over het project, vraagstuk of jullie samenwerking?
 • Heb je het idee dat men elkaar te weinig ‘verstaat’?
 • Heb je het gevoel dat je niet de juiste (proces)tools in handen hebt?
 • Wil je graag meer leren op het gebied van faciliteren, co-creatie en/of samensturing?
 • Heb je het gevoel dat complexiteit heel veel kansen biedt?

In deze turbulente tijden vraagt omgaan met complexiteit, de wereld door een andere bril zien. Een wereld vol met mogelijkheden. Wij willen je laten ervaren dat je die mogelijkheden veel meer kan benutten. Leer navigeren in een complexe vraagstuk, uitdaging of omgeving …

Werk samen met meer verbinding, gemak, resultaat en energie.

Wat gaan we doen?

We gaan in op wat  toenemende complexiteit betekent voor leiderschap, gedrag, organiseren en samenwerken in organisaties, netwerken en samenwerkingsverbanden. Je maakt kennis met het Cynefin framework over complexiteit en je gaat het toepassen. We behandelen de 9 ‘Complexity Navigator’ bouwstenen om in complexe vraagstukken doorbraken en resultaten te realiseren. We brengen voorbeelden in en deelnemers gaan aan de slag met eigen praktijksituaties. We reiken een aantal methodieken aan special geschikt voor complexe vraagstukken.

Resultaat

Na afloop van deze 1-daagse training:

 • Weet je wat ‘complexiteit’ is en waarom het niet hetzelfde is als ‘ingewikkeld’
 • Begrijp je waarom projectplannen niet werken in complexe omgevingen
 • Herken je constructief en destructief gedrag in complexiteit
 • Heb je inzicht in hoe je kunt navigeren in complexiteit
 • Ervaar je de kracht van dialoog en hoe dialoog kan leiden tot gezamenlijke resultaten
 • Krijg je een idee van geschikte methodieken en tools
 • Beleef je verschillende interactieve werkvormen die mensen in beweging brengen

Deze inzichten bieden je concreet handelingsperspectief voor jouw praktijk. Ze stellen je instaat om beter leiding te geven in complexe omgevingen.

Praktische info:

Deze training is ook beschikbaar in Oost-Afrika.

LEGO Serious Play


Ben je op zoek naar een manier om iedereen te betrekken, zodat iedereen kan uiten wat zij belangrijk vinden? Wil je het graag hebben over thema’s die je team of juist de hele organisatie aangaan?

Maar leiden de ‘traditionele’ vergadermanieren niet tot gewenste resultaten? Lukt het daarmee niet om de aandacht vast te houden en raak je steeds verstrikt in eindeloze terugkerende discussies?

Het kan met LEGO Serious Play.

LEGO Serious Play inspireert actie, creativiteit en reflectie. Het helpt jou en je team om gezamenlijk te onderzoeken, reflecteren, luisteren en te leren van elkaar. Het is een bewezen methode die bijeenkomsten leuk en impactvol maakt en ‘zware’ thema’s omtovert in lichte.

Perspectivity faciliteert drie korte LEGO Serious Play trainingen in de komende maanden voor iedereen die geïnteresseerd is en meer wil weten over deze creatieve werkvorm. Tijdens de training zullen we je de effecten en toepassingen van deze 100% interactieve werkvorm laten zien. Je ontdekt waarom werken met Lego zo leuk is, dat je dit gelijk mee naar je werk wil nemen!

Over de trainer
Anna neemt LEGO Serious Play mee overal waar ze komt. In start-ups, NGO’s of grote overheidsorganisaties, LEGO tovert altijd elke groep mensen een lach op het gezicht. Het ze bouwen, ervaren en constructief spelen met ideeën en uitdagingen. Het resultaat: meer samenhang in wat je doet met elkaar.

Meer info en inschrijving? 

Dialoogprocessen vormgeven


Hoe voer je een goede dialoog? Hoe richt je het proces – en de kamer – zo in dat aanwezigen op opbouwende wijze met elkaar in gesprek gaan?

Deskundige facilitering ter plekke is het halve werk.
De andere helft: een zorgvuldig vormgegeven proces met methodieken die passen bij het vraagstuk en de situatie. 

Dialoog in complexiteit

De wereld wordt steeds complexer. Veel vraagstukken kunnen we niet meer alleen, binnen onze afdeling of organisatie oplossen. We hebben de wijsheid van betrokkenen nodig om te begrijpen wat er aan de hand is en om met elkaar tot vernieuwende inzichten te komen. Dan kunnen we breed gedragen acties ontwerpen en uitvoeren.

Het debat is hiervoor niet de juiste vorm. De focus op gelijk hebben en krijgen, verhard de standpunten en drijft partijen vaak nog verder uit elkaar. De dialoog is veel geschikter om uiteenlopende perspectieven bij elkaar te brengen en belangen te verkennen.

Heel bijzonder om te ervaren hoe de deelnemers vanaf het eerste moment een open houding aannamen.

In constructieve dialoog ga je op zoek naar het geheel en de verbinding tussen de delen, in plaats van een vraagstuk in stukken op te delen. Je stelt aannames ter discussie in plaats van deze te verdedigen. Je leert door met elkaar te ontdekken in plaats van te overtuigen en te verkopen. En gaat op zoek naar gedeelde betekenis in plaats van consensus op onderdelen

Maatwerk in-company training
De training ‘dialoogprocessen vormgeven’ vergroot het inzicht in het waarom, hoe en wat van een constructieve dialoog en biedt jou en je collega’s de basis om zelf dialoogprocessen te ontwerpen. De training is bestemd voor iedereen die uiteenlopende belanghebbenden in complexe situaties bij elkaar moeten brengen om tot vernieuwende doorbraken te komen.

De training is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden, facilitators, organisatie- en communicatieprofessionals die (grote) groepsdialoog met in- en externe stakeholders willen aangaan.

Aan het eind van de training hebben deelnemers een gedeeld beeld en kennis van:

 • De waarde van dialoog voor sociaal complexe vraagstukken;
 • Bouwstenen om met grote groepen uiteenlopende stakeholders gedeelde basis en elkaar versterkende acties te creëren;
 • Wanneer je dialoog effectief kunt inzetten, en wanneer niet;
 • Beginselen van dialoog procesontwerp;
 • Een aantal uiteenlopende werkvormen en mogelijke toepassingen;
 • Gedeeld beeld en kennis van spelregels en facilitatietechnieken voor het voeren van een constructieve dialoog.

Modules

 1. Waarom dialoog: Wat is complexiteit & polarisatie
 2. Bouwstenen om te navigeren in complexiteit en de dialoog vorm te geven
 3. In dialoog: spelregels, stappen en niveaus van luisteren
 4. Beginselen van procesontwerp: doel, stakeholders, niveau van participatie, proceskeuzes, programmastructuur
 5. Kennismaken met dialoogmethodieken voor grote groepen, zoals Open Space, dialoogcirkel, Future Search, Appreciative Inquiry, World Café, etc.

Tijdens de training worden verschillende dialoogmethoden ingezet, inclusief inhoudelijke en procesmatige reflectie.

In overleg en afhankelijk van de duur van de training, kunnen we een of twee actuele onderwerpen, die binnen jouw organisatie spelen, gebruiken om met elkaar een dialoog over te voeren. Zo ervaren de deelnemers zelf de spelregels, stappen en niveaus van luisteren en hebben ze een gedeelde ervaring om tijdens en na de training op te reflecteren.

Meer info

Training: Stories of change


Stories of change are a great way to communicate the value and progress of a project in an accessible way.

Explore and demonstrate change

Stories of change are used to explore and demonstrate change that happens during an academic or field research project or programme. The stories allow the researcher to supplement quantitative indicators with qualitative information about changes in knowledge, behaviour, attitudes, practice and policies. Information that cannot easily be captured in quantitative metrics.

Bring your project to life and induce adaptive learning

Stories of change bring your project to life. Especially for outside audiences, such as external stakeholders, politicians, project financiers and the general public. Stories of change focus on small changes, showing little steps towards impact. This often leads to a wider understanding of the overall results or potential future results.

Storytelling is an art, not a science.

Stories of change induce adaptive learning within the system. They can be used to illustrate the Theory of Change (ToC) and allow stakeholders to investigate and reflect on factors that have enabled or constrained changes to occur (or not). These can be intended and unintended and may reveal important lessons about underlying assumptions. The insights are captured in a story. 

Theory and writing

The Stories of change training programme teaches academic and field researchers how to develop and present their stories of change. The training encourages them to identity small changes with potentially big impact and helps them to turn these into appealing stories that bring their research to life.

Programme

One-day group training

 • Get into the storytelling mode
 • Storytelling: the human nature
 • Getting to the essence of your story
 • Scripting your story in three steps:
  1. Brain writing
  2. Free writing
  3. Script writing
 • Writing tips
 • Publishing formats: blog, podcast, article, infographic

Follow-up: Individual written exercise to elaborate a story of change on a current project. With individual follow-up coaching, feedback and group reflection.

The positive feedback helped me to get rid of my insecurity about my writing.

In-company training

 • Number of participants: Between 8 and 32
 • Period: 1-day group training followed by individual coaching and feedback (4 hours p/p)
 • Costs: In consultation
 • Study load: 12 hours
 • Location: In-company
 • Trainers: Petra de Boer & Lisette Gast

More info: read the NWO Stories of change training report

To register, send an email to info@perspectivity.org

CoResolve: Training in Participatief Leiderschap


Deze tweedaagse trainingscursus is voor iedereen die moeite heeft met de balans tussen sturen op een doel en geloven in participatie en inclusie. Deze cursus biedt jou de kennis en vaardigheden die jij nodig hebt om deze balans op een succesvolle manier te behouden.

 • Stuur jij een proces om een doel te bereiken met de groep die jij leidt of adviseert?
 • Geloof jij in de noodzaak van deelname van iedereen – ook de afwijkende stemmen?
 • Zoek jij een manier om gebruik te maken van de energie die voorkomt uit conflicten en het om te zetten in brandstof voor een productieve groepsproces?

Dan is deze CoResolve training voor jou!

BASISTRAINING – EEN TWEEDAAGS PROGRAMMA 

Dit tweedaagse programma wordt aangeboden in:

 • 12 uur training – De training bestaat uit 5 leermodules en is gebaseerd op de Lewis methode van Deep Democracy. Het bevat informatie over de achtergrond, theoretische onderlegging, diagnostiek, gedetailleerde stappen en experimenteel leerproces.
 • 4 uur vervolg – De terugkomsessie stelt deelnemers in staat om te oefenen en de tools op te frissen en biedt een platform waar deelnemers de onderwerpen uit de eerste sessie kunnen oppakken en bespreken.

De modules brengen je de kennis en vaardigheden om:

 • Om te gaan met weerstand
 • Collaboratieve beslissingen te maken
 • Relaties en groepsdynamiek te begrijpen
 • Spanningen op te lossen.

Hiernaast biedt de basistraining CoResolve Participatief Leiderschap een op maat gemaakt online platform wat dit programma ondersteunt. Het platform zorgt ervoor dat de deelnemers toegang hebben tot de leermaterialen, oefeningen, discussiegroepen en de mogelijkheid hebben om contact te leggen met andere deelnemers over de hele wereld.

VOOR WIE IS DIT LEIDERSCHAPSPROGRAMMA? 

Leiderschap is een breed begrip en kan op verschillende manieren worden toegepast in verschillende contexten. In het CoResolve Participatief Leiderschapsprogramma identificeert een leider als iemand die een proces stuurt om een bepaald doel te bereiken. Of je nou een executive, manager, leraar, adviseur, maatschappelijk werker of student bent die een project leidt of stuurt, zal je veel hebben aan dit programma.

De meeste leiders worden aangenomen om een strategie te sturen en bepaalde resultaten te behalen en zouden 90% van hun tijd moeten spenderen aan het bereiken hiervan. In de realiteit spenderen de meeste leiders echter hun tijd aan het oplossen van menselijke problemen en dynamieken. Deze problemen zijn vaak niet rationeel of logisch. Bovendien reageren ze niet goed op logische denkwijzen en oplossingsmechanismen. Wanneer leiders deze mechanismen toepassen is het waarschijnlijk dat deze problemen zich blijven voordoen, en zo waardevolle tijd verliezen.

Het CoResolve Participatief Leiderschapsprogramma focust specifiek op dit gebied. Deelnemers leren de proces-gedreven theoretische principes en tools en die stellen deelnemers in staat om te gaan met het irrationele menselijke element. Het programma is experimenteel, zorgt ervoor dat deelnemers vertrouwen krijgen in het toepassen van de tools door het te oefenen.

Deze training biedt je de kennis en vaardigheid voor:

1. COLLABORATIVE DECISION MAKING
 • Faciliteer rijke conversaties die betrokkenheid, spontaniteit, creativiteit en opwinding ontketenen
 • Maak gebruik van de dynamische macht en collectieve intelligentie van de groep door zelfs de stilste deelnemer in staat te stellen zich uit te drukken
 • Creer veiligheid in grote en kleine groepen waardoor moeilijk gesprekken plaats kunnen vinden
 • Zoek naar de wijsheid van de minderheid in groepen en versterk de meerderheidsbeslissing door de wijsheid van de minderheid daarin mee te nemen
2. DOORGRONDEN VAN RELATIES EN GROEPSDYNAMIEK 
 • Lees de dynamiek in de groep, herken de vroege signalen van weerstand en opkomend conflict en reageer op tijd om de spanning te laten zakken
 • Begrijp de obstacles voor goede communicatie en bouw fundamenten voor gedeeld begrip
 • Begin en eindig bijeenkomsten met een krachtige manier om de groep te verbinden en bewust te maken van wat er in de zaal gebeurd
3. OPLOSSEN VAN SPANNINGEN 
 • Los meningsverschillen op
 • Herken de onderliggende spanningen die groepsprocessen blokkeren
 • Diagnostiseer veranderingen in de dynamiek in de groep wanneer de groep polariseert of vast loopt en selecteer toepasselijke facilitatie tools in deze situations om te gebruiken
 • Los meningsverschillen, ruzies en conflict op. In plaats van boosheid en schuld geven door te laten gaan, herken het en ontketen de creatieve potentie die in elk conflict opgesloten ligt
 • Begrijp en leer hoe je spanning als kans gebruikt om het leren, leiderschapsontwikkeling en interpersoonlijke relaties te verbeteren

Deze training is ook beschikbaar in Oost-Afrika. De studiebelasting bedraagt 16 uur.

Meer info? 

Agile Communicatie


De wereld is in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en worden tegelijkertijd door vele actoren en factoren beïnvloed. Het is een illusie om te denken dat je de communicatie centraal kunt blijven orkestreren. Die vindt immers continu, overal en door iedereen plaats en verandert voortdurend van karakter, spelers en behoefte.

Hoe organiseer je de communicatie in de steeds veranderende omgeving? Dat vraagt om wendbaarheid: agile in jargon. Scrum is een innovatieve methode om hier mee om te gaan. Ontwikkeld in de IT, maar inmiddels ook daarbuiten veelvuldig toegepast. Scrum werkt in korte cycli – met vaste rollen, terugkerende meetings en handige lijsten – die ook de afdeling Communicatie helpen om wendbaar te worden.

Met een flexibele houding kunnen we veel beter inspelen op verandering. Dat lijkt eenvoudig, maar vereist een wezenlijk andere manier van werken.

Training
In de in-company Agile Communicatie training voor communicatieteams leer je wat agile scrum jullie als communicatieprofessionals te bieden heeft. Waarom het langetermijnplan niet meer werkt en je beter kunt focussen op kortetermijnresultaat. Hoe je in korte cycli steeds weer waardevolle zaken oplevert. Hoe je je opdrachtgever en de stakeholders veel nauwer betrekt. En hoe je met meer plezier en productiever in teams kunt samenwerken.

De training biedt een mix van ervaringsoefeningen, reflectie, theorie en praktijkvoorbeelden. Tijdens de training gaan we aan de slag met jullie eigen projecten, zodat je na afloop direct zelf aan de slag kunt.

Na deze training weet je: 

 • Wat agile communicatie is en waarom je het nodig hebt
 • Hoe je jouw projecten agile kunt inrichten
 • Wat de randvoorwaarden zijn om agile aan de slag te gaan
 • Hoe je agile werken in jouw bedrijf kunt introduceren

Voor wie is deze training?
De training is bestemd voor communicatiemanagers en -professionals die op zoek zijn naar praktische handvatten om flexibel om te kunnen gaan met verandering.

Trainer
Petra de Boer, partner bij Perspectivity, ervaren communicatieprofessional en procesfacilitator en co-auteur van Scrum in actie, het Nederlandse handboek voor Scrum buiten de IT (Business Contact, juni 2015).

In-company training
Dit is een maatwerk in-company training. Neem contact op met Petra de Boer om de mogelijkheden te bespreken.