Van Polarisatie naar Participatie


Inmiddels zien we allerlei verhitte topics telkens terugkeren: klimaat, zwarte piet, migratie, extreem rechts/links, gendergelijkheid – gesprekken waar je op de koffie bij de familie, of op kantoor, in de kroeg en in de (social) media, heel snel verhitte gesprekken van krijgt. Ook lijkt het erop dat de lokale thema’s al snel tot polarisatie onder mensen leiden, denk aan de keuze of er een vliegveld kan of mag worden aangelegd, of buurtprojecten.

Binnen organisaties is er vaak ook sprake van polarisatie, maar benoemen we dit anders: dan zeggen we ‘er zijn verschillende kampen’ of ‘er wordt niet meer echt met elkaar gepraat’.

Dit signaleert dat er ‘explosief’ kan worden gereageerd op bepaalde thema’s of onderwerpen….De omgang ermee veroorzaakt spanningen.

Herkenbaar?

Als je werkzaam bent in openbaar bestuur of je bent betrokken bij het maken van beleid (of als bestuurslid, raadslid, manager of anderzijds), ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over wat polarisatie is. Je wilt weten hoe je daar beter mee om kan gaan. Ook denk je, dat er meer te halen valt uit gesprekken in groepen waar mensen hun hakken in het zand zetten en niet naar de ‘andere kant’ willen luisteren. En heb je wel behoefte om er meer uit te halen dan de standaard over en weer argumenten en tegenargumenten. Denk aan een burgerberaad of bijeenkomst in een participatie traject.

Maar ben je ook sceptisch of je dan niet (te) veel oproept? In termen van emoties en dat dit tot onvoorspelbare ontwikkeling kan leiden? Wil je een ander alternatief voor vermoeiende discussie’s? Discussies die veel energie vragen of debatten die telkens hetzelfde opleveren en ook jouw energie leegtrekken?

Kortom: wil je weten hoe je meer resultaat kan boeken bij gesprekken over ‘hot topics’? Volg dan deze workshop en kom van polarisatie naar geslaagde participatie – waar je beter om kan gaan met verschillende perspectieven met veel minder spanningen en stress.

Wat gaan we doen?

In deze workshop leggen we uit wat je moet weten om goed en slim om te gaan met polarisatie en spanningen. Met meningen die ‘ver van elkaar afstaan’ en hoe je die diversiteit aan meningen voor iedereen op een prettige manier ‘verstaanbaar’ maakt, zodat alle perspectieven wat aan elkaar hebben.

We behandelen:

 • Omgaan met verschillende perspectieven – dialoog vs debat: wat zijn de verschillen?
 • Dialoogprocessen: wat leveren ze op en wat vragen ze van je?
 • Weerstand in communicatie – hoe kan je weerstand als waardevol onderdeel van communicatie zien?
 • Omgaan met polarisatie – van ‘polarisatie naar participatie’ wat zijn de meest gemaakte fouten?

NB: In deze workshop focussen we op processen, gesprekken of bijeenkomsten tussen de gemeente en burgers, bijv. buurtbewoners, of bijeenkomsten waarbij burgers onderling zeer verdeeld kunnen zijn. Dit zorgt voor spanningen en kan de participatie in de weg staan. Er zijn uiteraard ook spanningen en tegengestelde positie’s binnen een organisatie zoals een gemeente. Hiervoor gelden soortgelijke dynamieken en oplossingen.

Wat levert het je op?

Je leert:

 • Hoe alternatieve standpunten kunnen worden gehoord, verkend en ingebracht in dialoogprocessen.
 • Hoe groepsdynamieken werken, we zoomen in op wat nou de ‘de onderstroom’ is van een groep en hoe je daar op een veilige manier naar kan kijken
 • Hoe je van ongezonde spanningen naar gezonde spanningen komt – hoe je pro-actief escalatie, vertraging, sabotage in de communicatie (tussen groepen) kan vermijden. Bijv tussen bewoners of tussen burgers en gemeentes/ambtenaren/beleidsmakers.
 • Hoe je bijeenkomsten met dialoog (bijv buurt- of burgerbijeenkomsten, of raden) zo inricht, dat het betrokkenheid en gedragenheid van oordeel en besluitvorming mogelijk maakt.
 • Een nieuwe kijk op hoe dialoog in beeld-, oordeel- of besluitvorming kan worden ingezet, op een veilige en prettige manier.

Theorie, modellen en levendige voorbeelden worden gedurende de workshop behandeld in 1 dagdeel.

Deze workshop kan ook geboekt worden voor uw organisatie of gemeente intern.

De workshop kan als introductie geschikt zijn in 1 dagdeel of 1 gehele dag (waarbij dan bijv. de introductie en een eigen case-study samen behandeld kunnen worden).

Ook is er verdiepende cursus voor publieke professionals over omgaan met spanningen en tegenstellingen binnen de gemeente.

Neem contact op over de mogelijkheden met Anna Kogut.

Vragen? Mail Anna Kogut: anna.kogut@perspectivity.org

Aanmelden? Meld je aan via dit formulier.

Training: Stories of change


Stories of change are a great way to communicate the value and progress of a project in an accessible way.

Explore and demonstrate change

Stories of change are used to explore and demonstrate change that happens during an academic or field research project or programme. The stories allow the researcher to supplement quantitative indicators with qualitative information about changes in knowledge, behaviour, attitudes, practice and policies. Information that cannot easily be captured in quantitative metrics.

Bring your project to life and induce adaptive learning

Stories of change bring your project to life. Especially for outside audiences, such as external stakeholders, politicians, project financiers and the general public. Stories of change focus on small changes, showing little steps towards impact. This often leads to a wider understanding of the overall results or potential future results.

Storytelling is an art, not a science.

Stories of change induce adaptive learning within the system. They can be used to illustrate the Theory of Change (ToC) and allow stakeholders to investigate and reflect on factors that have enabled or constrained changes to occur (or not). These can be intended and unintended and may reveal important lessons about underlying assumptions. The insights are captured in a story. 

Theory and writing

The Stories of change training programme teaches academic and field researchers how to develop and present their stories of change. The training encourages them to identity small changes with potentially big impact and helps them to turn these into appealing stories that bring their research to life.

Programme

One-day group training

 • Get into the storytelling mode
 • Storytelling: the human nature
 • Getting to the essence of your story
 • Scripting your story in three steps:
  1. Brain writing
  2. Free writing
  3. Script writing
 • Writing tips
 • Publishing formats: blog, podcast, article, infographic

Follow-up: Individual written exercise to elaborate a story of change on a current project. With individual follow-up coaching, feedback and group reflection.

The positive feedback helped me to get rid of my insecurity about my writing.

In-company training

 • Number of participants: Between 8 and 32
 • Period: 1-day group training followed by individual coaching and feedback (4 hours p/p)
 • Costs: In consultation
 • Study load: 12 hours
 • Location: In-company
 • Trainers: Petra de Boer & Lisette Gast

More info: read the NWO Stories of change training report

To register, send an email to info@perspectivity.org

CoResolve: Training in Participatief Leiderschap


Deze tweedaagse trainingscursus is voor iedereen die moeite heeft met de balans tussen sturen op een doel en geloven in participatie en inclusie. Deze cursus biedt jou de kennis en vaardigheden die jij nodig hebt om deze balans op een succesvolle manier te behouden.

 • Stuur jij een proces om een doel te bereiken met de groep die jij leidt of adviseert?
 • Geloof jij in de noodzaak van deelname van iedereen – ook de afwijkende stemmen?
 • Zoek jij een manier om gebruik te maken van de energie die voorkomt uit conflicten en het om te zetten in brandstof voor een productieve groepsproces?

Dan is deze CoResolve training voor jou!

BASISTRAINING – EEN TWEEDAAGS PROGRAMMA 

Dit tweedaagse programma wordt aangeboden in:

 • 12 uur training – De training bestaat uit 5 leermodules en is gebaseerd op de Lewis methode van Deep Democracy. Het bevat informatie over de achtergrond, theoretische onderlegging, diagnostiek, gedetailleerde stappen en experimenteel leerproces.
 • 4 uur vervolg – De terugkomsessie stelt deelnemers in staat om te oefenen en de tools op te frissen en biedt een platform waar deelnemers de onderwerpen uit de eerste sessie kunnen oppakken en bespreken.

De modules brengen je de kennis en vaardigheden om:

 • Om te gaan met weerstand
 • Collaboratieve beslissingen te maken
 • Relaties en groepsdynamiek te begrijpen
 • Spanningen op te lossen.

Hiernaast biedt de basistraining CoResolve Participatief Leiderschap een op maat gemaakt online platform wat dit programma ondersteunt. Het platform zorgt ervoor dat de deelnemers toegang hebben tot de leermaterialen, oefeningen, discussiegroepen en de mogelijkheid hebben om contact te leggen met andere deelnemers over de hele wereld.

VOOR WIE IS DIT LEIDERSCHAPSPROGRAMMA? 

Leiderschap is een breed begrip en kan op verschillende manieren worden toegepast in verschillende contexten. In het CoResolve Participatief Leiderschapsprogramma identificeert een leider als iemand die een proces stuurt om een bepaald doel te bereiken. Of je nou een executive, manager, leraar, adviseur, maatschappelijk werker of student bent die een project leidt of stuurt, zal je veel hebben aan dit programma.

De meeste leiders worden aangenomen om een strategie te sturen en bepaalde resultaten te behalen en zouden 90% van hun tijd moeten spenderen aan het bereiken hiervan. In de realiteit spenderen de meeste leiders echter hun tijd aan het oplossen van menselijke problemen en dynamieken. Deze problemen zijn vaak niet rationeel of logisch. Bovendien reageren ze niet goed op logische denkwijzen en oplossingsmechanismen. Wanneer leiders deze mechanismen toepassen is het waarschijnlijk dat deze problemen zich blijven voordoen, en zo waardevolle tijd verliezen.

Het CoResolve Participatief Leiderschapsprogramma focust specifiek op dit gebied. Deelnemers leren de proces-gedreven theoretische principes en tools en die stellen deelnemers in staat om te gaan met het irrationele menselijke element. Het programma is experimenteel, zorgt ervoor dat deelnemers vertrouwen krijgen in het toepassen van de tools door het te oefenen.

Deze training biedt je de kennis en vaardigheid voor:

1. COLLABORATIVE DECISION MAKING
 • Faciliteer rijke conversaties die betrokkenheid, spontaniteit, creativiteit en opwinding ontketenen
 • Maak gebruik van de dynamische macht en collectieve intelligentie van de groep door zelfs de stilste deelnemer in staat te stellen zich uit te drukken
 • Creer veiligheid in grote en kleine groepen waardoor moeilijk gesprekken plaats kunnen vinden
 • Zoek naar de wijsheid van de minderheid in groepen en versterk de meerderheidsbeslissing door de wijsheid van de minderheid daarin mee te nemen
2. DOORGRONDEN VAN RELATIES EN GROEPSDYNAMIEK 
 • Lees de dynamiek in de groep, herken de vroege signalen van weerstand en opkomend conflict en reageer op tijd om de spanning te laten zakken
 • Begrijp de obstacles voor goede communicatie en bouw fundamenten voor gedeeld begrip
 • Begin en eindig bijeenkomsten met een krachtige manier om de groep te verbinden en bewust te maken van wat er in de zaal gebeurd
3. OPLOSSEN VAN SPANNINGEN 
 • Los meningsverschillen op
 • Herken de onderliggende spanningen die groepsprocessen blokkeren
 • Diagnostiseer veranderingen in de dynamiek in de groep wanneer de groep polariseert of vast loopt en selecteer toepasselijke facilitatie tools in deze situations om te gebruiken
 • Los meningsverschillen, ruzies en conflict op. In plaats van boosheid en schuld geven door te laten gaan, herken het en ontketen de creatieve potentie die in elk conflict opgesloten ligt
 • Begrijp en leer hoe je spanning als kans gebruikt om het leren, leiderschapsontwikkeling en interpersoonlijke relaties te verbeteren

Deze training is ook beschikbaar in Oost-Afrika. De studiebelasting bedraagt 16 uur.

Meer info? 

Agile Communicatie


De wereld is in beweging. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en worden tegelijkertijd door vele actoren en factoren beïnvloed. Het is een illusie om te denken dat je de communicatie centraal kunt blijven orkestreren. Die vindt immers continu, overal en door iedereen plaats en verandert voortdurend van karakter, spelers en behoefte.

Hoe organiseer je de communicatie in de steeds veranderende omgeving? Dat vraagt om wendbaarheid: agile in jargon. Scrum is een innovatieve methode om hier mee om te gaan. Ontwikkeld in de IT, maar inmiddels ook daarbuiten veelvuldig toegepast. Scrum werkt in korte cycli – met vaste rollen, terugkerende meetings en handige lijsten – die ook de afdeling Communicatie helpen om wendbaar te worden.

Met een flexibele houding kunnen we veel beter inspelen op verandering. Dat lijkt eenvoudig, maar vereist een wezenlijk andere manier van werken.

Training
In de in-company Agile Communicatie training voor communicatieteams leer je wat agile scrum jullie als communicatieprofessionals te bieden heeft. Waarom het langetermijnplan niet meer werkt en je beter kunt focussen op kortetermijnresultaat. Hoe je in korte cycli steeds weer waardevolle zaken oplevert. Hoe je je opdrachtgever en de stakeholders veel nauwer betrekt. En hoe je met meer plezier en productiever in teams kunt samenwerken.

De training biedt een mix van ervaringsoefeningen, reflectie, theorie en praktijkvoorbeelden. Tijdens de training gaan we aan de slag met jullie eigen projecten, zodat je na afloop direct zelf aan de slag kunt.

Na deze training weet je: 

 • Wat agile communicatie is en waarom je het nodig hebt
 • Hoe je jouw projecten agile kunt inrichten
 • Wat de randvoorwaarden zijn om agile aan de slag te gaan
 • Hoe je agile werken in jouw bedrijf kunt introduceren

Voor wie is deze training?
De training is bestemd voor communicatiemanagers en -professionals die op zoek zijn naar praktische handvatten om flexibel om te kunnen gaan met verandering.

Trainer
Petra de Boer, partner bij Perspectivity, ervaren communicatieprofessional en procesfacilitator en co-auteur van Scrum in actie, het Nederlandse handboek voor Scrum buiten de IT (Business Contact, juni 2015).

In-company training
Dit is een maatwerk in-company training. Neem contact op met Petra de Boer om de mogelijkheden te bespreken.

Agile Scrum Projectmanagement


Scrum is een slimme en wendbare (agile) werkwijze om met compacte projectteams snelle en tastbare resultaten te realiseren. Scrum wordt al jaren toegepast in de IT en wint nu ook daarbuiten snel aan populariteit.

Maatwerk

De Agile Scrum training van Perspectivity biedt een mix van praktische oefeningen, theoretische kennis en praktijkvoorbeelden. De training wordt toegesneden op de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Trainingsdoelen

In deze tweedaagse hands-on training leer je waarom je Agile moet worden, wat Scrum is en hoe het werkt en hoe je het kunt introduceren in jouw organisatie. Aan het einde van de training:

 • Weten deelnemers wat Scrum is en waarom je het zou willen gebruiken
 • Begrijpen de basisprincipes van Scrum en hebben er mee geoefend
 • Kennen de randvoorwaarden voor een succesvolle Scrum
 • Zijn geïnspireerd om hun projecten te gaan scrummen

Meer informatie

De training duurt tussen een halve dag tot twee dagen en wordt in-company worden aangeboden. De studiebelasting bedraagt 4 tot 16 uur. Petra de Boer is ervaren facilitator en scrum coach. Ze is co-auteur van Scrum in actie, het praktijkboek voor Scrum buiten de IT.

Neem contact op met Petra om je specifieke trainingswensen te bespreken. Meld je snel aan voor deze training door te mailen naar info@perspectivity.org.

Care for a Common Cause


Hoe jonge leiders gedeelde basis kunnen creëren en verandering leiden.

De training Care for a Common Cause (Zorg voor een Gemeenschappelijke Zaak) biedt jonge leiders, van organisaties en gemeenschappen, een methodologie die hen aanmoedigt om in meer-partijen situaties te werken aan complexe veiligheidsvraagstukken in risico gebieden.

Deelnemers maken kennis met de houding en aanpak die nodig is om gemeenschappelijke grond te creëren met verschillende partijen om innovatieve en effectieve actieplannen te formuleren.

Doelgroep

Jonge leiders van organisaties en gemeenschappen (leeftijd: 18 – 30) in risico gebieden die effectiever willen samenwerken met actoren die invloed hebben op hun veiligheid.

Er is een roep om de collectieve stem van jonge leiders te versterken, om hen in staat te stellen deel te nemen aan menselijke veiligheidsvraagstukken gericht op het tegengaan van gewelddadig extremisme.

De studiebelasting bedraagt 24 tot 40 uur.

Care for a Common Cause is een gezamenlijk initiatief van de Human Security Collective en Perspectivity Enterprise.

Lees meer: Care for a Common Cause flyer (pdf)

Meld je aan voor deze training door te mailen naar info@perspectivity.org

Andere trainingen