Frion – The Netherlands


(sorry, Dutch only)

Frion biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Zwolle en Noordwest-Overijssel. De ongeveer 1150 medewerkers van Frion ondersteunen zo’n 950 cliënten. Elke cliënt heeft een indicatie waaraan een zorgzwaartepakket is gekoppeld.

Frion vindt dat de cliënten zo veel mogelijk zelf bepalen hoe ze hun leven willen invullen. Daarmee wordt de client centraal gezet en dient gekeken te worden naar o.a. wonen, werken, ondersteuning thuis, scholing en vrije tijd. Dit vergt dat de diverse specialisaties optimaal afgestemd dienen te zijn om maatwerk te kunnen bieden

Project: Perspectivity werkte met de Frion-teams om te komen tot samenhang in zorgaanbod.