Maintenance Education Consortium (MEC) – Netherlands


(Sorry, Dutch only)

De Stichting Maintenance Education Consortium (MEC) wil top-of-the-bill onderhoudsvakmensen- en deskundigen afleveren, die het bedrijfsleven graag contracteert. Daartoe wordt World Class maintenance onderwijs ontwikkeld via een intensieve samenwerking tussen de 4O’s (Overheid, Onderwijs, Onderzoek en Ondernemers) om economische bedrijvigheid te stimuleren.

MEC is opgericht op 29 januari 2009 door 8 partners: Avans Hogeschool, Hogeschool Zeeland, ROC Westerschelde, ROC Zeeland, Zadkine, ROC Tilburg, ROC West‐Brabant en het kenniscentrum Kenteq. Per 1 september 2010 is het MEC met 2 leden uitgebreid zijnde het Albeda College en Leeuwenborgh Opleidingen.

Project: Perspectivity is verbonden met het MEC door het project Excelleren in Maintenance door Sociale Innovatie. Dit project ontvangt financiële steun van het HPBO.

Nieuws: Sociale Innovatie in onderwijsland – laatste hoofdstuk