Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO)


Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) is specialist in de communicatie over moderne ontwikkelingen in het vmbo, mbo, hbo en de arbeidsmarkt. HPBO voert sinds 2002 de Subsidieregeling het Innovatiearrangement uit namens het ministerie van OCW en de Stichting van de Arbeid.

Project: Sociale Innovatie