ROC Zadkine – Netherlands


(Sorry, Dutch only)

Zadkine is een van de grootste opleidingencentra voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Het leidt vakmensen op en bereidt studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij.  Zadkine streeft naar effectiever onderwijs en een blijvende relatie met onze studenten in het kader van Een leven lang leren.

Zadkine is een organisatie die participeert in de Rijnmondse samenleving en werkt dan ook nauw samen met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Rijnmondse vraagstukken staan hierbij centraal.

Perspectivity ondersteunde ROC Zadkine met het formuleren van een nieuwe visie op de toekomst, tesamen met alle betrokken stakeholders.