Smart Services Boulevard – Netherlands


(Sorry, Dutch only)

De Smart Services Boulevard (SSB) is een unieke kennisbrug, broedplaats en leeromgeving voor “toppers”. De kennisbrug brengt grensverleggende kennis en technologie van waar ook ter wereld naar de regio Zeeland. In de broedplaats worden starters ondersteund om deze kennis te vertalen en toe te passen in nieuwe en bestaande producten, processen en diensten. In de unieke leeromgeving kunnen studenten, docenten en werkenden zich de nieuwe kennis eigen maken in concrete innovatieprojecten.

Perspectivity faciliteerde strategie dagen Kenniscentrum Duurzaam Innoveren.