Foundation De Tussenvoorziening – Netherlands


(Sorry, Dutch only)

De Tussenvoorziening biedt opvang, woon- en financiƫle begeleiding aan mensen die in een kwetsbare situatie verkeren. De begeleiding is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval.

De doelgroep bestaat uit mensen die door sociaal-maatschappelijke of psychische omstandigheden in een kwetsbare (woon)situatie verkeren. Een deel van de doelgroep verblijft op straat of in de laagdrempelige dag- en nachtopvang. Deze mensen zijn vaak moeilijk bereikbaar en begeleidbaar. Daarnaast is een groot deel van de doelgroep dakloos geweest of marginaal gehuisvest. Deze mensen hebben vaak noodgedwongen hun woning moeten verlaten en zijn niet in staat om op eigen kracht en zonder ondersteuning een stabiele woonsituatie te realiseren of te behouden.