Enterprise1


Wij zijn Perspectivity Enterprise, een maatschap van gepassioneerde professionals die werken aan inspirerende samenwerkingen voor duurzame groei. In deze tijd van steeds grotere complexiteit zijn blauwdrukken achterhaald. Bij Perspectivity durven we de wereld op zijn kop te bekijken, en we nodigen jou uit om dat ook te doen. Wij brengen een nieuw perspectief.

Perspectivity werkt met groepen en individuen aan complexe realiteiten in organisaties en gemeenschappen. We betrekken mensen uit alle lagen van de samenleving, met uiteenlopende belangen en visies. We helpen ze een gemeenschappelijke basis te ontdekken om samen naar gedeelde doelen toe te werken.

Van strijden naar samen bouwen voor ongedocumenteerden in Amsterdam

De problematiek van ongedocumenteerden in Amsterdam is al jaren een heikel onderwerp. Het gemeentebestuur heeft aangegeven om betere opvang en begeleiding te willen realiseren. Perspectivity werd gevraagd om werksessies te leiden voor het opstellen van een uitvoeringsplan, in opdracht van gemeente Amsterdam. Dat plan is er gekomen. […]

Lees meer →

Spring House community verhalen

Spring House (SH) is een community voor innovators aan het IJ in Amsterdam. Een werkplek, een lab en een platform met ruim 200 leden die elkaar inspireren en soms samenwerken. Ze delen het verlangen naar […]

Lees meer →

Toekomstverkenning data op de energiemarkt

Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij in principe alle burgers en ook veel bedrijven prosumers (een producent en consument tegelijk) worden. Zo ontstaan nieuwe – veelal digitale – markten, via […]

Lees meer →