Appreciative Inquiry


Geïnspireerde verandering treedt op als mensen hun intrinsieke positieve behoefte aan waardigheid en betekenis aanboren.

Appreciative Inquiry wordt gebruikt in plaats van de traditionele probleemgerichte werkwijzen. Deze laatste focussen met name op wat er mis is en zoeken naar oplossingen om de problemen aan te pakken. Appreciative Inquiry gaat juist op zoek naar wat er ‘goed’ gaat in een organisatie of een project, naar de successen dus en naar de oorzaken daarvan, naar het generatieve vermogen wat als drijvende kracht heeft gefungeerd. Deze focus wekt enorme positieve energie op om te leren en om de gewenste toekomst te realiseren.

“Een wereldvisie, een theorie, een mindset, een aanpak: Appreciative Inquiry (waarderend leren) is een geraffineerd concept. Het sterkt onze natuurlijke aanleg om op een generatieve wijze door de wereld te bewegen; op zoek naar wat mogelijk is in plaats van naar problemen.”

Wat het oplevert… 

Appreciative Inquiry is een effectief proces voor organisaties die aandacht willen geven aan het ontwikkelen van hun strategische toekomst. Ze bouwen een visie gebaseerd op eerdere successen en passies, en ze komen in actie door de energie die vrijkomt bij het proces.

Wij passen Appreciative Inquiry ondermeer toe voor visievorming, strategische planvorming, bedrijfsontwikkeling, teambuilding, het ontwikkelen van prestatiesystemen, monitoring en evaluatie, culturele veranderingsprogramma’s, leiderschapsontwikkeling, fusies. Bij allerlei type organisaties, van IBM to Cordaid, van Dienst Communicatie Tweede Kamer tot Warchild, van BPC fashion tot het ministerie van VWS. En in vele landen en culturen, van Duitsland to Oeganda, van de Verenigde Staten tot India.

Meer info?