Deep Democracy


dd

Deep Democracy is een praktische methode om met elkaar in dialoog en discussie te gaan. Er wordt actief gezocht naar de wijsheid van de minderheid. Afwijkende meningen worden gehoord, onderzocht en meegenomen in besluitvorming. Het gevolg is gedragen besluiten en het optimaal benutten van de potentie van de groep. Deze nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek maakt co-creatie mogelijk.

Wanneer toepasbaar?
Deep Democracy is een uiterst praktische facilitatie methode voor iedereen die werkt met groepen of individuen. Bijvoorbeeld: leiders, managers, (gespreks)facilitatoren, docenten en trainers. De methode is krachtig voor het voeren van tweegesprekken tot het werken met grote groepen. Het uitgangspunt is diversiteit in de breedste zin van het woord. De methode biedt handvatten om hiermee om te gaan binnen groepen.  Meningsverschillen en conflicten worden op respectvolle en constructieve wijze met elkaar onderzocht. Het effect is sterkere besluiten waar iedereen achterstaat. Het is een bruikbare aanpak voor iedereen die de maximale potentie van een groep wil benutten. Door de gespreksmodellen en begeleidingstechnieken van Deep Democracy, wordt niemand buitengesloten, is diversiteit een gegeven en de wijsheid van de minderheid benut in besluitvorming. Relaties in groepen worden hierdoor versterkt. Het zorgt voor echte cocreatie en participatief leiderschap. Het is te gebruiken binnen teams, het klaslokaal, met stakeholders en voor gesprekken tussen doelgroepen.

Hoe werkt het?
Deep Democracy is een praktische methode die de groepsdynamiek zichtbaar en intervenieerbaar maakt. De focus ligt niet op het individu, maar op de groep als geheel. De groep heeft een groepsbewuste en een groepsonbewuste. In de laatste zit de potentie en de wijsheid van de groep. Deze willen we bereiken door een veilige omgeving te creëren waarin gezegd kan worden wat gezegd moet worden. Hierdoor zorgen we ervoor dat het groepsbewuste groeit en we meer informatie in het groepsbewuste krijgen over wat er speelt in de groep. Als het niet veilig genoeg is in een groep kunnen we niet het optimale uit een groep halen. Dit omdat meningen, gevoelens of invalshoeken gedeeld worden. Vooral de redenen waarom het idee van manager X of de consensus van de groep niet zo’n goed idee zijn bevatten waardevolle informatie voor de groep. Als mensen niet gehoord of genegeerd worden kan dit leiden tot weerstand binnen een groep. We zeggen ja tegen een beslissing, maar doen nee. Of we vertragen de samenwerking. Deze weerstand is niet efficiënt voor de groep. Deep Democracy zorgt ervoor dat mensen geen weerstand meer vertonen of hier bewust van worden. Daarnaast worden zij gehoord en wordt het minderheidsperspectief gewaardeerd.

De Lewis methode van Deep Democracy heeft vijf praktische stappen. Deze stappen maken het mogelijk te werken met de rationele als de emotionele aspecten van het besluitvormingsproces in een groep. Het basis model komt neer op de volgende vijf stappen:

  1. Verzamel alle invalshoeken (ook die haaks staan op die van jou)
  2. Zoek actief naar het alternatief (is er iemand die iets heel anders vindt?)
  3. Verspreid het alternatief (wie heeft een soortgelijke mening?)
  4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit (wat heb je nodig om mee te gaan met het meerderheidsbesluit?)
  5. Duik in de onderstroom.

Geschiedenis
Tijdens de postapartheid werden Myrna en Greg Lewis (†) door Eskom (het elektriciteitsbedrijf van Zuid-Afrika) gevraagd om een afdeling te transformeren van een racistische hiërarchie naar een afdeling waar mensen op een gelijkwaardigere manier met elkaar samen werken. Myrna en Greg kwamen er snel achter dat het probleem te groot was voor externen om op te lossen. Zij kozen ervoor om de mensen te leren bewust te worden van emoties die gepaard gaan met racistische besluitvorming en gaven ze de tools om conflicten op de werkvloer op te lossen. In drie jaar tijd hebben Myrna en Greg 1000 mensen van het bedrijf getraind. De methode wordt nu in meer dan twintig landen over de hele wereld gebruikt in verschillende sectoren: het bedrijfsleven, politiek, zorgsector, onderwijs, non-profitsector, en in de familie- en privésfeer (therapeutische toepassingen).

Meer info: