Future Search


Op zoek naar een gedeelde basis voor de toekomst

Een Future Search (Toekomstonderzoek) is een werkconferentie van 2 à 3 dagen waarbij het ‘hele systeem’ bijeenkomt rondom een gezamenlijk belang. Een complex vraagstuk dat urgent is en waar geen van de betrokkenen alleen een antwoord op heeft.

Een Future Search stelt belanghebbenden in staat om:

  • Gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen
  • Breed draagvlak en betrokkenheid te creëren
  • Verantwoorde implementatieplannen te maken
  • Duurzame verandering te realiseren.

Hoe werkt het?

Een Future Search is een interactief en dynamisch planningsproces. Alle belangengroepen rond één thema ontmoeten elkaar in een constructieve dialoog. Door verleden, heden en de gewenste toekomst te onderzoeken, ontdekken deelnemers wat hen bindt. Pas dan gaan ze concrete actieplannen maken. Dit leidt tot visies, plannen en acties waarvan alle belanghebbenden eigenaar zijn.

Het resultaat?

Het belangrijkste resultaat is dat deelnemers zelf ontdekken wat ze willen en kunnen, door hun intrinsieke behoefte aan betekenis op te zoeken. De conferentie legt onderwerpen en acties bloot waar belanghebbenden zich aan kunnen verbinden en die als cruciaal worden beschouwd om duurzame verandering te realiseren. Dit kan een gedeelde visie zijn, een beleidsconcept, een strategisch kader, een actieplan, nieuwe werkstructuren, of ….

Meer informatie: 

Perspectivity is lid van het Future Search Network.