Transformatieve Scenarioplanning


STRATEGISCHE CONVERSATIES

De toekomst is onzeker en kan zich op verschillende manieren ontwikkelen. Sommige ‘toekomstvarianten’ bieden misschien wel onverwachte kansen. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat zelfs partijen in extreem gepolariseerde situaties zoals Zuid-Afrika en Guatemala rond de tafel kwamen en samen aan een vreedzame toekomst gingen bouwen.

Perspectivity werkt samen met scenarioplanning experts aan complexe sociale vraagstukken.

Wat is scenarioplanning?

Deelnemers in het scenarioproces identificeren samen verschillende ‘toekomstvarianten’ (scenario’s). Vervolgens stellen ze zichzelf de vraag welke acties ze kunnen ondernemen (opties) en wat het effect van hiervan zou zijn in de verschillende scenario’s.

Waarom het werkt?

Door de scenario’s te bouwen en te bespreken kun je open reflecteren op de toekomst en nieuwe inzichten delen met andere partijen. Dit vergroot begrip voor elkaars problemen en wensen, creatieve doorbraken en zelfs vergiffenis voor bijna onvergeeflijke daden uit het verleden.

Een doorbraak omdat het een van de grootste uitdagingen van onze tijd aanpakt: een manier vinden om de problemen op te lossen die we zelf hebben veroorzaakt.

Adam Kahane over zijn werk als facilitator van de Mont-Fleur scenario’s in Zuid-Afrika.

Proces en methode

Scenarioplanning is een volledig uitgedacht proces dat uit meerdere sessies bestaat en soms maanden kan duren. De gebruikelijke stappen:

  1. Voorbereiding – Stakeholder interviews om de centrale vraag helder te krijgen
  2. Scenarioteam samenstellen (incl. directe belanghebbenden en externe deskundigen)
  3. Eerste workshop – de scenario-agenda vaststellen, de kernvraag, het ‘systeem’, de grootste onzekerheden, leidend tot de 1ste generatie scenario’s
  4. 2de generatie scenario’s ontwikkelen
  5. Tweede workshop – tweede-generatiescenario’s bespreken/aanpassen
  6. Derde workshop – implicaties en uitdagingen van de scenario’s; opties uitwerken
  7. Follow-up

Bronnen

Deze tekst is deels gebaseerd op de trainingssessies die Peter Schutte voor Perspectivity heeft verzorgd. Schutte is een voormalig lid van het scenarioplanningsteam van Shell en professor Strategic Studies aan Nijenrode Business Universiteit (www.schuette.nl)

Meer info