Agile Scrum


Scrum is een slimme werkwijze om met teams aan projecten te werken en snel, zichtbare resultaten te boeken. Het wordt al jaren toegepast in de IT en wint nu ook daarbuiten snel aan populariteit.

Scrum is een agile methodiek. Het omarmt verandering door in korte cycli – sprints genoemd – steeds weer waardevolle deelresultaten op te leveren. Dankzij intensief contact met de opdrachtgever en andere stakeholders, krijgt het team regelmatig feedback. Zo kan het flexibel inspringen op steeds veranderende omstandigheden.

Scrumteams zijn compact – zeven plus of min twee personen – en per definitie multidisciplinair, zodat ze met elkaar het leeuwendeel van een opdracht kunnen klaren. Het team is in hoge mate zelforganiserend. Periodieke retrospecties zorgen dat het team steeds beter wordt.

Scrum is strak in de methode en flexibel in de toepassing. Van overheid tot onderwijs, non-profit en bedrijfsleven, ieder projectteam dat werkt in een veranderende omgeving kan Scrum gebruiken om sneller resultaten te boeken.

Meer info