De Gemeente Participeert


Workshop voor beleidsambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden

De samenleving wordt complexer. Er is een explosieve groei van kennis en technologie, toegenomen diversiteit en grotere onderlinge afhankelijkheid. Dit stelt nieuwe eisen aan de rol van de overheid.

Van de lokale overheid wordt verwacht dat zij niet langer voor, maar mét inwoners, bedrijven en expertise-instituten de stad letterlijk en figuurlijk vormgeeft. Participatief leiderschap, met de overheid als een van de vele spelers (belanghebbenden) in de samenleving.

Doel van de training

De workshop participatieve beleidsvorming vergroot inzicht in de toenemende sociale complexiteit in de samenleving en biedt concrete methoden om hier mee om te gaan. Deelnemers ervaren wat nodig is om samen met grote groepen uiteenlopende belanghebbenden een gedeelde basis te creëren. En ze leren hoe je effectieve, breed gedragen actieplannen ontwerpt en uitvoert. 

De voltallige gemeenteraad – een zeldzaamheid – onderschrijft de economische visie die de stad voor de komende vijftien jaar heeft uitgestippeld.

Curriculum

De training bestaat uit 2 blokken van ieder 3 dagen. De training bouwt voort op praktijkervaringen en actuele vraagstukken van de deelnemers en is in hoge mate interactief.

Meer info: