Visuele Verslaglegging


Om dialoogprocessen te versterken en continue communicatie te ondersteunen biedt Perspectivity visuele verslaglegging aan. Aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke verslagen van meetings en dialoogprocessen, zodat waardevolle uitkomsten voor deelnemers behouden kunnen worden en/of de vooruitgang met anderen kunnen worden gedeeld.

Wanneer je aan complexe vraagstukken werkt, zijn er vaak veel betrokkenen. Vaak is het, in verband met beperkingen in tijd, afstand, financiën of taal, niet altijd mogelijk om alle belanghebbenden rondom een centrale vraag bij elkaar in één kamer te krijgen. We werken daarom vaak met een kleinere groep die een afspiegeling is van alle belangengroepen en die de resultaten willen delen met de grotere groep.

Gewone notulen en ouderwetse verslagen zijn vaak lang en droog en geven geen goed beeld van de aanwezige energie. Als je een waardevolle meeting hebt gehad, wil je meestal niet alleen de resultaten die je hebt behaald laten zien, maar ook hoe je tot deze resultaten bent gekomen. Wij kiezen een journalistieke aanpak en gebruiken verhalen, beelden en grafieken om de verslagen interessanter te maken, ook voor degenen die niet aanwezig waren.

Recente voorbeelden zijn:

Meer info: