World Café


Gesprekken laten werken 

World Café is een eenvoudig te gebruiken methode om gesprekken te voeren die er echt toe doen. World Café is een simpele, effectieve en flexibele vorm voor het hosten van een dialoog met een grote groep van  verschillende stakeholders.

Wat bereikt het? 

Ervaringen met World Café variëren van gesprekken in dorpen en gemeentehuizen tot beleidsbeslissingen in de overheid en publieke instellingen, tot productbeoordelingen bij bedrijven. World Café kan aangepast worden om aan een breed scala van behoeften te voldoen. De specifieke context, aantallen, doel, locatie en andere omstandigheden worden meegenomen in de uitnodiging, design en hoofdvraag van elke bijeenkomst.

 

Het unieke aan deze opstelling was dat alle hiërarchie en niveauverschillen volledig verdwenen.

De zeven basisprincipes voor een succesvolle World Café bijeenkomst zijn: 1) Schets de context; 2) Creëer een gastvrije ruimte; 3) Onderzoek de vragen die er toe doen; 4) Moedig iedereen aan om bij te dragen; 5) Verbind verschillende perspectieven; 6) Luister samen naar patronen en inzichten; 7) Deel collectieve ontdekkingen.

Meer info?