Nederland


Het Perspectivity Netwerk is in Nederland gestart en is daarna verspreid over meerdere landen over de hele wereld.

De Perspectivity Enterprise heeft haar basis ook in Nederland en werkt nauw samen met het Netwerk. Zo kunnen de Netwerk-leden professioneel reageren op klanten die gerichte hulp zoeken bij het omgaan met complexe sociale vraagstukken.

Activiteiten en events 

Het Nederlandse Netwerk houdt zich bezig met het hele spectrum aan Perspectivity-activiteiten. We organiseren elk jaar drie Netwerk-evenementen waar nieuwkomers van harte welkom zijn. We nodigen externe sprekers uit die inspireren en ons laten nadenken. We houden dialoog workshops waarin we checken of het netwerk nog steeds doet waar ze voor staat, we onze ideeën blijven verbreden en verdiepen en we plannen maken om Perspectivity verder te ontwikkelen. Ook wordt er regelmatig wel ergens in het land een Perspectivity Game-sessie georganiseerd.

Het Perspectivity School-project implementeert de kernconcepten en -ideeën uit de Passiecode in onderwijsomgevingen. Onlangs zijn we gestart met het ontwikkelen van een cursus over sociale verandering en persoonlijke ontwikkeling onder de noemer Perspectivity Academy.

Vragen?

Perspectivity Nederland is op dit moment het kloppende hart van ons groeiende internationale netwerk, en we zijn actief op zoek naar betrokken nieuwkomers. Vragen? Neem contact met ons op via info@perspectivity.org