Veelgestelde vragen


Waar komt de naam Perspectivity vandaan?

De naam ‘Perspectivity’ staat voor de kunst om in probleemsituaties onze vooroordelen op te schorten en eerst de verschillende perspectieven van alle betrokken personen in ogenschouw te nemen. Het laatste deel van het woord komt van ‘activity’. We reflecteren maar ondernemen ook actie.

Wat is de betekenis van het Perspectivity-logo?

De V in het logo staat voor een persoon die de wereld bekijkt vanuit een ander perspectief omdat hij op zijn handen staat. Misschien moeten we op zijn tijd allemaal eens een (figuurlijke) handstand doen om vraagstukken vanuit een andere hoek te benaderen.

Hoe wordt het Perspectivity Netwerk gefinancierd?

Het startkapitaal van de stichting kwam van de oprichter zelf. De Perspectivity Foundation is afhankelijk van donaties van gemeenschappen, organisaties en personen die onze ideeën ondersteunen. Er komen nu ook inkomsten uit Perspectivity Game-sessies.

Kan ik me aansluiten bij het Perspectivity Netwerk?

Ja, dat kan! We willen het Perspectivity gedachtegoed verspreiden door ons netwerk van betrokken mensen uit te breiden. Om je bij ons aan te sluiten, moet je bereid zijn om regelmatig deel te nemen aan workshops en events, mee te werken aan projecten en/of Game-sessies faciliteren. Zo kunnen wij onze kennis over complexe situaties delen en ervaringen uitwisselen. Het Perspectivity Network heeft allerlei activiteiten die hier te vinden zijn. Laat ons weten als je interesse hebt, via contact.

Hoe kan ik nog meer bijdragen aan Perspectivity?

Allereerst door je ideeën met ons te delen en mee te doen aan onze evenementen. Je kan een van de partners van de  Perspectivity Enterprise vragen voor een opdracht of aan een training mee doen. Je kan het Perspectivity Network ook financieel steunen. Aarzel niet contact op te nemen.

Is Perspectivity een internationaal initiatief?

Jazeker. Het zwaartepunt ligt in Nederland maar we hebben actieve takken in het Verenigd Koninkrijk, India, Filippijnen, China, en Tanzania. Lidmaatschap van het Perspectivity Netwerk is niet gebonden aan nationaliteit of land van herkomst. We communiceren vooral in het Engels.

Wat is Stichting Perspectivity?

Het Perspectivity Netwerk wordt ondersteund door de Stichting Perspectivity. Het postadres van de Stichting isKrugerplein 10-A, 1091 KX Amsterdam. Het KvK registratienummer in Amsterdam is 14104743.