Enterprise


Perspectivity Enterprise is een maatschap van gepassioneerde professionals die werken aan inspirerende samenwerkingen voor regeneratieve groei.

In deze tijd van steeds grotere complexiteit zijn blauwdrukken achterhaald. Bij Perspectivity durven we de wereld op zijn kop te bekijken, en we nodigen jou uit om dat ook te doen. Wij brengen een nieuw perspectief.

Perspectivity werkt met groepen en individuen aan complexe realiteiten in organisaties en gemeenschappen. We betrekken mensen uit alle lagen van de samenleving, met uiteenlopende belangen en visies. We helpen ze een gemeenschappelijke basis te ontdekken om samen naar gedeelde doelen toe te werken.

Wij koesteren geïnspireerde dialoog en zelfreflectief leren.

  • We trainen, we spelen, we onderzoeken, we ontwerpen, geven workshops en organiseren congressen.
  • We helpen je beter te luisteren en wezenlijke gesprekken aan te gaan.
  • We brengen de juiste mensen bij elkaar en zorgen ervoor dat elke stem gehoord en op waarde wordt geschat.
  • We laten passie en compassie ontwaken, en wekken creatieve energie op.
  • We ondersteunen leiders zodat ze het beste in hun volgers naar boven halen en zelfreflectief leren.
  • We coachen groepen, zodat ze veranderingen zelf in goede banen kunnen leiden, en duurzaam resultaten te boeken.
  • We sporen je aan om successen te vieren en ’goede zaken’ zichtbaar te maken en breed te verspreiden.

We werken met heel diverse en gepolariseerde groepen en instanties. Onze reputatie is gebaseerd op onze innovatieve, creatieve en verrassende aanpak. Ons werk is altijd interactief en dynamisch en wij doen het met heel veel plezier!