Onze Waarden


Bij het in de praktijk brengen van onze visie worden we geleid door deze waarden:

  • Authenticiteit: We verifiëren continu of wat we doen wel oprecht is en strookt met de aanpak waarin we geloven. We sluiten geen compromissen uit opportunisme, want we weten dat wat iemand graag wil niet altijd het beste voor hem is.
  • Overeenstemming: We zorgen ervoor dat onze werkwijze klopt met de manier waarop we met onze klanten werken. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
  • Totaliteit: We gaan te werk als ‘hele’ wezens, dat betekent dat we vraagstukken rationeel, emotioneel én existentieel benaderen, gebruikmakend van ons ‘hele brein’. We maken geen scheiding tussen formeel en informeel, hiërarchisch en functioneel, privé en zakelijk.
  • Wederkerigheid: We geloven dat als we actief proberen om samen een betere wereld te creëren met en voor onze klanten en partners, dit door hen wordt gezien en beloond. We geven de voorkeur aan waardebepaling van het werk dat we geleverd hebben boven onderhandeling vooraf, en aan relatie boven transactie.