Co-creatie Buurtteams Amsterdam


Vanaf januari 2021 kan elke Amsterdammer voor allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht bij een laagdrempelig buurtteam.

Buurtteams Amsterdam wordt -samen met de Ouder- en Kindteams- de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning voor iedere Amsterdammer samenkomen. In de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig en herkenbaar voor inwoners en professionals.

Co-creatie
Dit voorjaar is besloten om met een afspiegeling van het brede stakeholderveld – in totaal 120 personen waaronder Amsterdammers, zorgaanbieders en gemeente – in drie werksessies samen Buurtteams Amsterdam vorm te geven.

Centrale vraag:

“Hoe zorgen we dat Buurtteams Amsterdam optimaal aansluiten bij het leven van Amsterdammers met al hun ondersteuningsvragen?”
De co-creatie sessies vonden plaats op 24 september, 2 en 17 oktober in de Tolhuistuin. Op 13 november werden de oogst en de vervolgstappen gepresenteerd.

Meer info:

  • Download de Co-creatiekrant Buurtteams Amsterdam met een impressie van het proces, de tussentijdse oogst en het resultaat.
  • Wil je de verdere ontwikkelingen rondom de buurtteams blijven volgen? Houd dan de website in de gaten: amsterdam.nl/buurtteams
  • Wil je meedenken over de uitwerking van deelaspecten of in het co-creatieteam? Neem contact op met: buurtteams@amsterdam.nl
  • Wil je meer weten over het co-creatieproces. Contact Elien Rogaar of Petra de Boer.