Co-creatie Buurtteams Amsterdam


Perspectivity begeleidde een groot en intensief co-creatieproces voor het vormgeven van de nieuwe Buurtteams Amsterdam. Deze teams moeten de sociale basiszorg in de buurt versterken en maken deel uit van de doorontwikkeling van het sociaal domein in de stad.

In het najaar van 2019 vonden vier grote werksessies plaats, telkens met circa 120 personen vanuit het brede stakeholderveld: zorgaanbieders, Amsterdammers met ondersteuningsvragen, bewoners, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers.

De opgave luidde:

Hoe zorgen we gezamenlijk dat de buurtteams optimaal aansluiten bij het leven van de Amsterdammer?

Meer info?