“Deep Democracy voor 100% draagvlak” artikel in OR Magazine


Monique Janmaat publiceerde in het magazine van de Ondernemingsraad van Juli / Augustus 2020 een artikel over hoe Deep Democracy je kan helpen gedragen besluiten te nemen gebruikmakend van de wijsheid van de minderheid.

“We werken het effectiefst samen en nemen de beste besluiten als iedereen op de hoogte is en kan zeggen wat er gezegd moet worden. Hoe bereik je zoveel openheid en draagvlak?

Dit artikel geeft een korte introductie van Deep Democracy: een innovatieve en krachtige methode voor het (bege)leiden van overleg en besluitvormingsprocessen in groepen. Met als doel om 100 procent draagvlak te bereiken. Anders dan in een meerderheidsdemocratie hebben hier zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap in een besluitvormingsproces.”

Lees het hele artikel hier.

Meer info: