Schuldhulpverlening in de breedte


Schuldhulpverlening in Amsterdam is volop in ontwikkeling. Honderd professionals komen op 30 juni bijeen in het Tobacco Theater aan de Nes om samen te onderzoeken hoe ze slimmer kunnen samenwerken. 

De centrale vraag: 

Hoe kunnen wij, professionele hulpverleners, effectief samenwerken in het schuldhulpverleningsproces voor de Amsterdammer, om te zorgen voor minder schulden in de stad?

Meer info?