Van strijden naar samen bouwen voor ongedocumenteerden in Amsterdam


De problematiek van ongedocumenteerden in Amsterdam is al jaren een heikel onderwerp. Het gemeentebestuur heeft aangegeven om betere opvang en begeleiding te willen realiseren. Perspectivity werd gevraagd om werksessies te leiden voor het opstellen van een uitvoeringsplan, in opdracht van gemeente Amsterdam.

Dat plan is er gekomen. Met een breed stakeholderveld hebben we in november 2018 drie werksessies gehouden met de betrokken partijen. Een gepolariseerde groep van ongeveer 60 deelnemers, die gewend waren om via de media standpunten te verdedigen en aan te vallen, konden nu face to face met elkaar in gesprek gaan.
Deelnemers van o.a. Vluchtelingenwerk, Immigratie- en Neutralisatiedienst (IND), Amsterdam City Rights, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, Leger des Heils, Dienst Terugkeer & Vertrek, Gemeente Amsterdam, HVO-Querido, Wereldhuis/ Diaconie, International Organisatie for Migration (IOM), Bridge to Better, Goedwerk Foundation, Vreemdelingenloket, GGD, Dokters van de Wereld en Rode Kruis.

Het proces begon met wantrouwen, voorzichtigheid, verontwaardiging en kritische vragen en maakte geleidelijk plaats voor het besef dat men er samen uit kon komen en de bereidheid om met elkaar het uitvoeringsplan vorm te geven. Men zag in dat dialoog beter werkt dan aanvallen en verdedigen, beter dan standpunten ventileren en directe reacties geven. En dat samen bouwen iets anders is dan gelijk halen.

De methodieken en werkvormen die we hebben ingezet waren gebaseerd op Future Search. Facilitators waren Elien Rogaar en Anne van Marwijk.

Belangrijke momenten/condities in het proces:

  • Buy-in voor de opgave, met het kader van 500 opvang plekken en begeleiding voor 1,5 jaar
  • Voorbereiding van de werksessies met een planningsgroep van mensen uit de verschillende stakeholdergroepen
  • Ambtenaren van de gemeente deden volop mee als een stakeholdergroep
  • Er zat tijdsdruk op en dat hielp: er was een deadline om het plan op te leveren, aan de gemeenteraad
  • Transparantie over het proces en dat er geen verborgen agenda’s waren, dat de gemeente niet alsnog met een eigen plan zou komen.

Meer info?