Toekomstverkenning data op de energiemarkt


Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij in principe alle burgers en ook veel bedrijven prosumers (een producent en consument tegelijk) worden. Zo ontstaan nieuwe – veelal digitale – markten, via platforms. Platforms waar geen duidelijke spelregels voor zijn. Met grote risico’s als gevolg, zoals ongewenste machtsconcentraties, manipulatie van gebruikers en zelfs schending van mensenrechten. Maar ook zijn er grote kansen op een democratische inrichting van ons nieuwe energiesysteem en vergroting van de energetische efficiëntie. Daarom kwamen van 26 tot 28 juni 2018 zo’n 50 van de beste denkers en doeners op dit gebied samen om de spelregels voor een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare digitale energiemarkt te ontwerpen.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van zeven belangrijke stakeholdergroepen:

  • ICT bedrijven: soft- en hardware/algoritme ontwikkelaars, inbedders van de spelregels
  • Energiebedrijven: bedrijven die (op traditionele wijze) energie produceren en deze verkopen aan hun klanten
  • Wetenschappers: wetenschappers geven voeding aan het discours rondom democratisering van het gebruik van data in de energiemarkt
  • Netbeheerders: netbeheerders zijn de organisaties die de regelgeving uitvoeren
  • Start-ups / scale-ups: bedrijven die met innovatieve oplossingen en diensten een alternatief vormen voor de traditionele bedrijven
  • Overheid: organen en departementen die het mogelijk maken om beleid te formuleren, af te kondigen en te handhaven
  • Prosumers: burgers, coöperaties, en NGO’s die nieuwe vormen van organiseren en duurzame energie promoten

In 2,5 dag onderzochten we via de Future Search methodiek het vraagstuk vanuit alle relevante perspectieven. We keken naar waar iedereen vandaan komt en welk het effect het verleden heeft op waar we nu staan in het energiedata-veld. We onderzochten de grote ontwikkelingen die in het heden op ons af komen die het vraagstuk beïnvloeden. Vervolgens, keken we naar wat we zouden willen in de toekomst en formuleerden we zeven gedeelde ambities. We eindigden met een aantal concrete actieplannen voor hoe we de gewenste toekomst kunnen realiseren.

Meer info?