Op zoek naar raakvlakken bij WPI


Werk, Participatie en Inkomen zijn jaren terug gereorganiseerd naar eigen kolommen. Toch zijn de inhoudelijke raakvlakken niet verdwenen en heeft het MT gevraagd om die raakvlakken op te zoeken in een strategische sessie gefaciliteerd door Perspectivity, zodat beter gezamenlijk vormgegeven kan worden aan de uitdaging van de betrokken afdelingen.

Meer informatie: