Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam


Eenzaamheid Amsterdam

Toon Tellegen beschrijft in “De eenzaamheid van de egel’ op ontroerende wijze hoe de egel omgaat met zijn eenzaamheid:

‘De egel stelde zich voor dat hij in een afgrond viel, steeds dieper en dieper, geen bodem kwam in zicht. Hij tolde om zijn as, zijn stekels stonden rechtovereind. Zou de eenzaamheid dat willen van mij? Hij begreep de bedoelingen van de eenzaamheid niet. Wat wil je van mij? fluisterde hij soms, in het donker, als hij zich verschrikkelijk eenzaam voelde. […] Maar er kwam geen antwoord.’

Het verhaal gaat over diverse verlangens: het verlangen naar contact, naar erkenning, maar ook het verlangen om alleen te zijn.

Aanpak Eenzaamheid Amsterdam
Ditzelfde thema kwam regelmatig terug in de gesprekken met stakeholders rondom de Aanpak Eenzaamheid in Amsterdam. De gemeente is in 2016 gestart met een stadsbrede aanpak. Want meer dan 11% van de Amsterdammers is eenzaam en dat moet omlaag. De Aanpak Eenzaamheid geeft onder andere een impuls aan samenwerking tussen het brede scala aan organisaties en individuen die nu al actief zijn op dit onderwerp.

Bootcamps
Elien Rogaar en Petra de Boer ontwikkelden en begeleidden een serie ‘bootcamps’ met professionals van maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, Amsterdammers, ondernemers en onderzoekers. Doel van de interactieve werksessies: samen met de stakeholders praktijkaanpakken ontwikkelen om eenzaamheid in Amsterdam te verminderen en te voorkomen. De aanpakken richten zich op twee gebieden, Geuzenveld-Slotermeer en De Pijp-Rivierenbuurt, en stadsbreed op Maatjes tegen eenzaamheid. Anne van Marwijk deed verslag in woord en beeld.

De opbrengst
Dankzij de bootcamps:

  • Hebben betrokkenen een gedeeld beeld van de situatie;
  • Zijn gedeelde ambities geformuleerd;
  • Weten partijen elkaar makkelijker te vinden;
  • Kunnen ze slimmer samenwerken;
  • Zijn diverse concrete experimenten tegen eenzaamheid in Amsterdam ontworpen.

De experimenten worden tussen 15 juli en 30 december van dit jaar uitgevoerd.

Meer info & vragen: