Perspectivity tijdens de Dialogical Self Conference


Tijdens de Dialogical Self Conference op de Haagse Hogeschool van 19 t/m 22 augustus jl. heeft Perspectivity twee workshops georganiseerd rondom restorative circles en rondom de Perspectivity Game en complexiteitsdenken in de praktijk.

Hoewel de opkomst van deelnemers bedroevend was, hebben we in beide workshops een goede match gevonden met de theoretische achtergrond van de dialogical self theory . Centraal in deze theorie staat het begrip ‘ik-posities’. Daarvan heeft ieder mens er bewust en onbewust vele. Met name door intra-persoonlijke en inter-persoonlijke interactie worden deze posities gevormd en beïnvloed. De aannames en veronderstellingen die mensen vanuit de verschillende ik-posities hanteren, komen soms in botsing wanneer verondersteld onverenigbare posities met elkaar worden geconfronteerd, danwel in innerlijke dialoog, danwel in groepsverband. Vanuit die botsing zijn mensen goed in staat om te veranderen en te leren, ondanks dat dat niet altijd ‘lekker’ voelt. En juist dat hebben we ook weer gezien in onze sessies. Tijdens de workshop restorative circles stond een thuissituatie met gescheiden ouders en een puberende zoon centraal. De moeder (echte rol) kwam opgelucht uit deze workshop en leek een aantal van haar aannames over de ander te hebben ingeruild voor een meer genuanceerder beeld, waardoor ook zij meer openstond voor het vinden van een goede oplossing van de casus.

Tijdens de Perspectivity Game zagen we als vanouds wat sociale complexiteit te weeg kan brengen. Teleurstelling, hoop, euforie en meer emoties volgden elkaar in rap tempo op. De zelfconfrontatie en de groepsdiscussie achteraf brachten weer eens te meer naar de voorgrond dat het voeren van een dialoog niet zomaar is gerealiseerd. Kortom, een inhoudelijk succes.

Voor toekomstige inzet van Perspectivity op conferenties die een opzet kennen als deze is het overigens van groot belang om van tevoren duidelijkheid te hebben over het aantal deelnemers aan een workshop. De kracht van onze workshops is op zijn hoogst als we de sociale complexiteit goed kunnen nabootsen. Daarvoor is een minimum aantal deelnemers een noodzakelijke voorwaarde. Weer een les rijker!