Armoede, sociale uitsluiting en Mensenrechten


Het recht op
 een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting zijn fundamentele rechten van de mens. Op 9 juni organiseerde het College voor de Rechten van de Mens een conferentie over de mensenrechtelijke aanpak van armoede. Ervaringsdeskundigen, wetenschappers, beleidsmedewerkers, welzijnsinstellingen, vrijwilligers en juristen gingen met elkaar in gesprek na inzichten uit onderzoek en praktijk van de mensenrechtelijke aanpak van armoede.

Armoede is een complex probleem. Belemmeringen op het vlak van huisvesting, onderwijs, gezondheid en arbeid zijn zowel oorzaak als gevolg van armoede daarom is een integrale aanpak nodig die recht doet aan de complexiteit van armoede. Hanne assisteerde in de ontwikkeling van het programma en faciliteerde zowel een workshop als een gesprek op voeten (vanuit de Deep Democracy methode) over de vraag: Wat kunt u doen om de mensenrechtelijke aanpak van armoede een stap verder te brengen?

Meer info