Stakeholderdialoog: Veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater


Er wordt steeds meer gezwommen in Amsterdams buitenwater, maar lang niet altijd veilig! Gemeente, waterschap en provincie willen meer mogelijkheden realiseren voor veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater.

Ruim 40 uiteenlopende belanghebbenden ontmoeten elkaar in februari 2016 om de kansen in dialoog te onderzoeken: zwemmers, bewoners, watersporters, ondernemers, beveiligers, toezichthouders, beleidsmakers en bestuurders.

Perspectivity ontwerpt en faciliteert de bijeenkomst die plaats vindt bij Waternet, met uitzicht op de Amstel. Op basis van trends en toekomstdromen formuleren ze een gedeelde ambitie en korte termijn acties. Waaronder meer officiële zwemplekken, veiliger wildzwemmen, de realtime zwemwater app en het vergroten van bewustwording over risico’s.

Zwemblad

Meer info: