Transformative Scenario Planning for civil society with CIVICUS


CIVICUS is een wereldwijde alliantie van maatschappelijke organisaties en activisten. Hun doel is om maatschappelijke organisaties over de hele wereld te versterken. In hun dagelijkse praktijk, valt het AGNA Netwerk, de groep van nationale associaties met affiniteit voor CIVICUS, de volgende trends op:

  • De financiering krimpt
  • Overheden beperken de toegang tot middelen
  • Afhankelijkheid van donoren en de traditionele vormen van ontwikkelingshulp voeren nog steeds de boventoon
  • De vraag naar vertrouwen en verantwoordingsplicht van maatschappelijke organisaties groeit

Om deze trends te onderbouwen en ondersteuning voor leden te kunnen bieden, zocht het AGNA network naar nieuwe manieren van denken, innovatieve tools en sterke methoden om hun capaciteit en veerkracht voor het verbeteren van financiering van maatschappelijke organisaties te versterken. Deze uitdagingen en de wens om beter om te kunnen gaan met onzekere tijden, bracht CIVICUS naar Perspectivity.

Perspectivity’s Monique Janmaat en Anna Kogut boden het AGNA Netwerk de mogelijkheid om meer te leren over strategische scenario planning op grote schaal en om te experimenteren met transformative scenario planning, de kracht van multi-stakeholder dialogen en een pressure cooker voor facilitatievaardigheden. Monique en Anna gaven een vierdaagse training over de kunst van Transformatieve Scenario Planning in februari van dit jaar op het CIVICUS hoofdkantoor in Johannesburg. Ze trainden daar 13 leden van het AGNA Netwerk, afkomstig van over de hele wereld, zoals uit Senegal, Nieuw Zeeland, Cambodja, Argentinië, Italië, Pakistan and Fiji.

Deze workshop is waar ik aan denk als ik aan capaciteitsversterking denk

De centrale vraag van de training was: “Hoe kunnen we een leden-gestuurde organisatie zijn die effectiever en relevanter is als we kijken naar goed bestuur en beschikbare middelen?” Deze vraag maakte het mogelijk dat alle leden, onafhankelijkheid van hun eigen context, konden profiteren op hun eigen individuele, nationale en regionale niveau.

Ik geloof dat deze methodologie ons kan helpen bij te dragen aan een veerkrachtige maatschappij.

Deelnemers leerden door het te doen en gebruikten verschillende methoden om vier scenario’s voor de toekomst vorm te geven en de strategieën te ontwerpen die nodig zijn om deze scenario’s realiteit te maken. Leden leerden wat nodig is om het transformative scenario proces te doorlopen en wat zij moeten doen om zo’n proces in hun eigen nationale of regionale context uit te voeren.

De training is heel relevant voor ons werk in deze sector and kan echt een transformerend initiatief zijn – het is enorm innovatief en relevant voor strategische planning.

Na de succesvolle vierdaagse, gaan de AGNA leden aan de slag om het Transformatieve Scenario Planning denken terug te brengen naar hun netwerken en het op te nemen in hun strategische planningsprocessen. Hierdoor, verspreiden zij wat we samen hebben gepland en kunnen we waardevolle en innovatieve discussies over het financieren van maatschappelijke organisaties aan gaan met het bredere systeem. Deze aanpak biedt duidelijke stappen voor transformatie in denken, strategie vorm geven, samenwerken en overleggen, waarbij tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de onzekerheden van de toekomst voor nationale en regionale netwerken van het maatschappelijk middenveld.

Meer info?