Wageningen University in dialoog


Wageningen University & Research (WUR) werkt aan allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen soms sterk uiteenlopen. Om haar rol als kennisorganisatie goed te kunnen vervullen en samen met belanghebbenden richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, wil zij vaker de dialoog met stakeholders en de samenleving aangaan.

Onder de noemer ‘Wageningen Dialogues’ wordt intern kennis gedeeld en dialoog in de praktijk toegepast. Sinds het najaar van 2017 adviseert en faciliteert Perspectivity dit initiatief.

Een greep uit de activiteiten:

 • Training: ‘Dialoogprocessen vormgeven’  
  Een 1-daagse training met het Wageningen Dialogues team over de waarde van dialoog voor complex sociale vraagstukken, beginselen van procesontwerpen en diverse dialoogvormen. Hierdoor is de werkgroep beter in staat om de dialoog binnen WUR aan te jagen.
 • Training: ‘De kunst van het faciliteren’ 
  Een tweedaagse training voor stafmedewerkers en onderzoekers, om hun facilitatievaardigheden te verbeteren, inzicht in succesfactoren voor dialoogsessies te vergroten en het palet aan methodieken te verruimen.
 • WUR Café: ‘Cutting across the silos’ 
  Een World Café met studenten van uiteenlopende disciplines, om te ervaren hoe diversiteit kan bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken. Een initiatief van de Stichting Boerengroep, een studentengroep die de universiteit (studenten, onderzoek, onderwijs) wil verbinden met de realiteit en uitdagingen van boeren. Thema: ‘shaping sustainable food systems together’.
 • Agroforestry Meet-up 
  Een multi-stakeholder dialoog over de toekomst van Agroforestry in Nederland.
 • Exploratie communicatiethema’s
  Workshop met het communicatieteam om de corporate communicatie thema’s voor de universiteit te identificeren.
 • Dialoog: ‘Natuurinclusieve landbouw’
 • Dialoog: ‘Vaart maken met de energietransitie?’
 • Dialoog: ‘Biodiverse kringlooplandbouw’

Op dit moment wordt gewerkt aan diverse nieuwe dialooginitiatieven. Onder meer over academisch leiderschap in complexiteit en over CRISPR-Cas.

Meer info: