Jelle Troelstra


Sinds 1990 ondersteun ik overheden bij beleids- en besluitvorming vanuit een procesmatige, juridische of bestuurlijke invalshoek. De focus ligt op vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving (milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, water, natuur) en daarbuiten. Ik draag bij aan strategische visies, beleidsanalyses, evaluaties, wet- en regelgeving en adviseer ook over procesinrichting en uitvoering van beleid.

Ik ben gewend te werken in een krachtenveld met uiteenlopende belangen en opvattingen, met oog voor de posities van betrokken personen en instanties. Breed gedragen en praktisch uitvoerbare oplossingen staan centraal. Door het herformuleren van de vraag, verhelderen van posities, nieuwe perspectieven inbrengen worden belangentegenstellingen expliciet en overbrugd. Daarnaast help ik opdrachtgevers bij het helder formuleren en communiceren van beleid.

Ook help ik teams en individuen bij het helder maken van hun ontwikkelingsdoelen. Ik wil creativiteit losmaken en tegelijkertijd structuur en overzicht bieden, zodat duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken kunnen worden gerealiseerd.

Ik ben als milieukundige opgeleid en heb later diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van organisatieontwikkeling en coaching. In m’n vrije tijd ben ik graag in de natuur. Ook hou ik van tekenen en schilderen.

Contact: