Petra de Boer


Ik ben een ervaren communicatie- en dialoogprofessional. Ik draag graag bij aan het bouwen van een gezonde, menselijke en duurzame samenleving. De afgelopen 30 jaar heb ik aan uiteenlopende -vaak complexe- sociale vraagstukken gewerkt, met name voor de overheid, ontwikkelingssamenwerking en in het hoger onderwijs.

Wat mij betreft gaat communicatie over het maken van verbinding tussen mensen, meestal met een specifiek doel. Je wil iets met een ander en soms met heel veel mensen tegelijk. Om dat te bereiken moet je de juiste stakeholders prikkelen, er moet iets gaan vibreren. Pas dan maak je verbinding en komt er iets in beweging.

Ik doorgrond graag complexe materie om dit vervolgens terug te brengen tot de essentie en te vertalen in overtuigende en verrassende communicatieoplossingen die de doelgroep raken. Dankzij kritische analyse leg ik de essentie van de vraag bloot en breng stakeholders en hun belangen in kaart. Gedegen strategie en verrassende creatie versterken elkaar. Met woorden raak ik de kern van de boodschap en beelden verwoorden het gewenste gevoel. Solide acties en slimme middelen vormen de verbindende schakel.

Mijn expertise:

  • Ontwerp en facilitatie van dialoogtrajecten met grote groepen uiteenlopende stakeholders
  • Communicatie & vitale connecties
  • Verhalend leren en vertellen
  • Scrum voor flexibel projectmanagement

Ik ben internationaal opgeleid in cijfers (MBA, Barcelona), woorden (Business Communications & PR, Boston) en beelden (lerarenopleiding beeldende vakken, Utrecht).

Publicaties:

Contact: